Bohnhorst_kl
Uwe Bohnhorst

Viseadministrerende direktør, teknisk direktør for internasjonalt salg og drift

Ellerbrake_kl
Stefan Ellerbrake

Viseadministrerende direktør, leder for Regional Business Unit Western Europe

Urban Hopen
Urban Hopen

Executive Vice President, Head of Regional Business Unit Eastern Europe & China

Janitz_kl
Lars Janitz

Viseadministrerende direktør, leder for virksomheten i Øst-Europa, leder for global applikasjonsforvaltning
itelligence AG, UK

Niesman9_kl
Steve Niesman

Viseadministrerende direktør, leder for Business Unit itelligence US

schoon_kl
Dieter Schoon

Viseadministrerende direktør Leder for personalressurser globalt

White_kl
Max White

Viseadministrerende direktør, leder for Regional Business Unit Asia og Australia
itelligence AG

Yanagawa_kl
Masahiro Yanagawa

Viseadministrerende direktør, globalt samarbeid
itelligence AG, UK

Følg oss: