Lars Janitz

Executive Vice President Global Managed Services, Head of iGMS GmbH Germany

Lars Janitz studerte informasjonsteknologi ved Det tekniske universitetet i Chemnitz fra 1988 til 1993. I denne perioden deltok han aktivt i flere prosjekter innenfor parallelle databeregninger i luftfartsindustrien. I 1993 begynte han sin karriere som systemanalytiker ved SRS Dresden, et datterselskap av Siemens og SAP. Fra 1996 ledet han utviklingen og opprettelsen av service- og supportvirksomheten. I denne sammenhengen medvirket han også aktivt i opprettelsen av flere støttesentre på verdensbasis for SAP.

I 2000 ble SRS slått sammen med to andre SAP-datterselskaper til SAP SI AG. Lars Janitz overtok rollen som leder for applikasjonsforvaltning og rapporterte direkte til styret. Etter integreringen av SAP SI AG i SAP AG i 2005 fikk han utvidet ansvarsområdet som visepresident for global applikasjonsforvaltning og operasjonsrådgivning i SAP. I tillegg ledet han flere interne strategiprosjekter innenfor M&A og omorganisering.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.