Uwe Bohnhorst

Executive Vice President, Chief Operating Officer (COO), Co-Head of APAC

Uwe Bohnhorst er Chief Operating Officer i International Sales & Operations. I sin stilling siden oktober 2005 har Uwe rapportert til administrerende direktør i itelligence. Med kontor i Bielfeld, Tyskland, har Uwe ansvar for alle aspekter ved globale og flernasjonale feltoperasjoner i itelligence-enhetene DACH, Nord-Amerika, Vest-Europa, Øst-Europa og Kina.

Innen hans nåværende rolle, har Uwe hatt varierende roller som senior leder i løpet av hans 18 års karriere i itelligence. Fra 2001 til 2005 var Uwe administrerende direktør for markedsenheten Vest-Europa, og ledet et omorganiseringsprogram for driften i dette området. Hans ansvar som stedfortredende administrerende direktør i itelligence Italia (solgt av itelligence i 2003) og itelligence Storbritannia til 2005 kompletterte hans kunnskaper om utenlandske markeder.

Under hans periode hos itelligence, fratrådte Uwe en kort periode sin stilling som Regional Director i itelligence Tyskland, før han overså Salg og SAP Consulting Service Lines, også for itelligence Tyskland.

Uwe har en Tysk mastergrad i økonomi (Diplom-Kaufmann) fra Universitetet i Bielefeld. Han snakker engelsk og tysk. Uwe sitter i styret og i rådgivende organer for flere NTT DATA Group-selskaper.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.