Ledige stillinger

JOB TITLE

Vi ønsker en leder til vår Business Analytics avdeling i Norge som passer godt inn med eksisterende ledergruppe og som brenner for å utvikle mennesker, prosesser og verdiskapende løsninger i et internasjonalt miljø. Med utgangspunkt i ditt faglige ståsted og erfaring er du en samlende og motiverende leder som bidrar aktivt til å sikre at vi kan levere tjenester og løsninger basert på nåværende og fremtidig etterspørsel i et marked som er i kontinuerlig utvikling.

Find out more

Til vårt kontor i Oslo søker vi etter en kompetent controlling løsningsarkitekt med bred erfaring fra produksjonsvirksomheter. Med utgangspunkt i ditt faglige ståsted ønsker du å være en god rådgiver som bidrar aktivt til å implementere verdiskapende løsninger for våre kunder, både lokalt og internasjonalt.

Find out more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.