Webinar – Styring av stamdata i én integrert løsning

Styring av stamdata
online
27.06.2017

Work Smarter. Not Harder!
I mange bedrifter lever stamdataene sitt eget liv i SAP-systemet. Så lenge data finnes i isolerte grupper vil de også utvikle seg forskjellig og vil skape konflikt med data i andre grupper. Problemet er ikke begrenset til en spesifikk bransje eller industri, og det finnes heller ikke fortrinnsvis i spesifikke forretningsenheter eller avdelinger som f.eks. kundeservice og innkjøp. Det er et generelt og generisk problem at beslutninger og prosesser som er basert på usynkroniserte stamdata i SAP-systemet betyr økt risiko, sløsing og utilfredshet hos kundene.

På webinaret vil du få innsikt i hvordan it.mds gjør dine stamdata mer forretningsorienterte, sørger for bedre governance gjennom forretningsregler og høyere grad av compliance gjennom forretningsbaserte workflows.

Utvid din forretningskunnskap ved å delta i webinaret – uansett hvor du befinner deg.

Delta på vårt webinar

Dato: Tirsdag 27. juni 2017
Sted: Online – du mottar link etter på melding
Tid: 15.00 – 16.00

Webinaret er gratis og holdes på engelsk.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.