Bilindustri

Bilindustri

Høyere produktinnovasjon

Vår ekspertise hjelper bilindustrien med å møte etterspørselen etter grønnere, mer drivstoffgjerrige biler med bedre ytelse. Konkurransen er intens og hver produsent må forbedre kjøre- og eierskapsopplevelsen. Å øke produktinnovasjonen, uansett hvor sammensatt leverandørnettverket måtte være, er avgjørende for å være i forkant av kundenes forventninger. Vi skreddersyr SAP-løsninger som hjelper deg med å være innovativ. Dette gjør deg mer konkurransedyktig, hjelper deg med å levere bedre kvalitet, minimerer risikoen for produktsvikt, og gjør at du når raskere ut til markedet.

Optimalisering av produksjonen

Over hele verden samarbeider vi med kjøretøyprodusenter, leverandører til bilindustrien og ingeniører. Våre SAP-eksperter hjelper bransjen med å oppnå enklere, “just-in-time” produksjon. Vi integrerer systemer som kobler sammen mennesker, data, prosesser og verktøyer som CAD. Med SAP-løsninger kan du spare tid og redusere svinn både i masseproduksjon og tilpasset design. Som et resultat får du bedre kontroll over logistikkjeden for selv de mest sammensatte, innbyrdes avhengige og globale produksjonsprosesser.

Optimalisering av leveringskjeden

Som en SAP Global Partner kan vi tilrettelegge for strategiske anskaffelser og forbedre driftsmessige innkjøp. I bilindustrien er åpenhet kritisk for å ha mulighet til å oppnå disse målene. Det er også nøkkelen til effektivt samarbeid og effektiv håndtering av leveringskjeder. Med planleggingsavtaler, elektronisk datautveksling (EDI) og webbaserte portaler får du bedre oversikt og kan handle besluttsomt. Den riktige SAP-løsningen kan automatisere flyten av data og informasjon gjennom nettverket av leverandører, ingeniører og produsenter. Følgelig får du oversikt fra leverandører i første ledd til det ferdige produktet. Du kan spare på innkjøp og få bedre kontroll over din del av leveringskjeden.

Samarbeid med kunder og leverandører

Vi hjelper leverandører i bilindustrien med å holde hjulene i bransjen i gang. Vår SAP-ekspertise og bransjekunnskap gjør det mulig å administrere eksterne og interne leveringskjeder. Ved å innføre SAP-løsninger og verktøy som styrker samarbeidet, blir leveringskjedene sterkere og dette bidrar til å bedre integrere leverandører og produsenter. Å jobbe tettere sammen bygger strategiske partnerskap som varer lengre. Denne type teknisk samarbeid og utvikling gjør det også enklere å tilfredsstille juridiske krav på tvers av grenser. Automatisering og standardisering av prosesser kan redusere kostnadene.

Økt kundetilfredshet

Med vår SAP-ekspertise og kunnskap om bilindustrien forstår vi at du drives av kundenes økende forventninger. I en globalisert bransje med høy konkurranse kreves det en bedre kjøre- og eierskapsopplevelse. For ditt leverandørnettverk i bilindustrien betyr dette at du må ta hensyn til hver enkelt kunderelasjon, for eksempel ved å levere en pålitelig, stabil og fleksibel ettersalgsservice. Reduserte leveringstider for servicedeler, automatiserte vedlikeholdstjenester, økt hastighet på reparasjoner og effektiv håndtering av garantisaker kan bidra til å gi deg et fortrinn foran konkurrentene dine – i tillegg til å gi økt kundetilfredshet.


Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål