Forbruker­produkter

Forbrukerprodukter

Ingen annen bransje endrer seg så raskt og er så konkurransedyktig som bransjen for forbruksvarer. Derfor trenger du en IT-partner som kan hjelpe deg med å bli en hurtigere aktør på markedet, med kortere responstid ovenfor kundene. Men hvorfor stanse der? Dagens analytiske verktøy og stordata gjør det mulig å forutse hva markedet og kundenes neste trinn er. Kombinert med vår ekspertise i SAP og kunnskaper om bransjen, kan vi hjelpe deg med å øke dine marginer og markedsandeler, samt styrke varemerket.

Planlegg din vekststrategi

For å kunne konkurrere må du å se lengre enn effektivitet; fjerning av dårlige funksjoner, forbedring av prosesser og utgiftstyring er ikke nok. Du må også kunne takle økende priser på varer, forespørsler fra kunder om bedre verdier, og du har små muligheter til å øke prisene dine. Grunnet dette, har detaljister behov for en dypere kunnskap om hva kundene ønsker, slik at de kan tilpasse tilbudet sine og variere produktene. SAPs forretningsplanlegger og analytiske verktøy vil hjelpe deg med å reagere raskere og utarbeide nøyaktige prognoser. Som et resultat får du en bedre visualisering av hvor og når bedriften din er lønnsom. Beslutninger basert på data vil hjelpe deg med å oppnå vekstmålene.

Teknologi gir kundelojalitet

Vi vet hvordan man best kan utnytte SAP-løsninger for å gi et konkurransefortrinn – for eksempel ved å forbedre styringen av produktenes levetid og å utvikle nye tilbud, eller ved bruk av CRM-verktøyer eller mobilteknologi til å involvere kundene på en bedre måte. Dette vil igjen bidra til økt kundelojalitetet, som er et konkurransefortrinn i seg selv.

Bedre service til flere kunder

Bedre og dypere kunnskap om dine kunder og markeder gjør det lettere å møte etterspørselen fra forbrukere og detaljister. Det er også viktig å raskest mulig få nye, innovative produkter ut til markedet som møter eller skaper en økt etterspørsel. Vi er SAP-eksperter som kan optimere dine prosesser og systemer for produktutvikling. Vi hjelper deg med å tilslutte den globale verdikjeden, fra næringsmidler til drikkevarer, ved å fokusere på innovasjonsforhindringer og tilpasse dine mål med forskning- og utviklingsprosjekter. Dette vil gjøre at du får produkter raskere ut på markedet, og reduserer antall produkter som ikke møter kundens behov. I dagens online-verden og globale markeder kan produktinnovasjoner raskt utvide din kundebase.

Integrering av leveringskjeden

Leveringskjeder som stadig blir mer globale og komplekse har skapt et behov for verktøy og prosesser som kan forutse endringer i forbruksetterspørselen. Vår ekspertise innen SAP-løsninger hjelper fabrikanter med å møte forbruksetterspørsel og å forsyne dem med samarbeidsprosesser gjennom hele leveringskjeden – dette betyr at du kan øke synligheten av etterspørsel og leverandører. Når større synlighet kombineres med automatisk informasjonsflyt til og fra leverandører har du en smartere resursstrategi, og på den måten kan du tilpasse deg endringer i markedene og hente ut enda mer verdi fra nettverket ditt.

Global håndtering av sikkerhet og samsvar

Før en kunde har mulighet til å prøve produktet ditt må ditt globale produksjons- og leveringsnettverk koordineres, i tillegg til at en mengde bestemmelser om næringsmiddeltrygghet over landegrensene må etterleves. Vår prosessautomatisering og SAP-ekspertise innenfor sikkerhet, samt holdbarhet med hensyn til næringsmiddel og drikkevarer, kan være nyttige. I tillegg til å overholde internasjonale standarder kan du oppnå en økonomi som beskytter dine kunder og omdømmet til bedriften din. Når du har en klar oversikt over salg, drift, leverandørkjeder, finans og operasjoner, kan denne informasjonen brukes til å forbedre samarbeid og redusere risiko på tvers av bedriften din.

Les mer her


Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål