Utdanning

Nye muligheter gjennom utdanning

Vi kan hjelpe din høgskole eller universitet med å forbedre måten dere behandler studenter og personalet på. For å kunne gjøre dette arbeider vi sammen med dere for å tilpasse programvaren, og vi hjelper dere med å håndtere studentrelaterte data på en sikker måte, samtidig som dere får tilgang til et bredt spekter av tjenester.

Bedre utdanning med SAP

Vi har samarbeidet med internasjonale pedagoger, høgskoler og universiteter for å kunne optimatisere alle studenttjenester. Formålet er å kunne tilby støtte til akademiske prestasjoner ved alle utdanningsinstitusjoner vi møter i denne konkurransedyktige sektoren. Hver ledelsesgruppe har ulike utfordringer og nettop derfor tilpasser vi SAP-løsninger til spesifikke drift- og prestasjonsmål.

Utdanning som virker

Vi støtter utdanningsinstitusjoner i hele verden. Denne erfaringen har gjort det mulig for oss å skape it.education – en tjeneste som bygger på selvbetjening. Det er en transparent løsning for databehandling som sikrer at all informasjon alltid er oppdatert og tilgjengelig, samtidig som den er mobil. Studentene kan sjekke resultater og timeplaner på farten og foreleseren kan automatisere administrative oppgaver og få mer tid til andre ting. Ledelsen kan sammenligne prestasjonene med andre institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Alt dette bidrar til å tiltrekke seg kvalitetsstudenter og sikre at forelesningssalene fylles opp.

Utdanningsprestasjoner

Vi støtter det akademiske pensumet med vår selvbetjeningsløsning. Denne løsningen sikrer at informasjonen er oppdatert, slik at studentene alltid har tilgang til informasjon om kursmaterialet og hvilke krav som skal oppfylles. I en tid hvor budsjetter er under press gjør våre lettimplementerte løsninger det mulig å redusere utgiftene.

Fra opptak til uteksaminering

I høyere utdanning er det et viktig mål å gi studentene bedre støtte og oppfølging under hele prosessen – fra opptak til uteksaminering. Vår it.education-løsning er et robust system for studentinformasjon som standardiserer data, og som også gir muligheter for nett- og mobiltilgang til student- og personaltjenester. Dette øker gjennomsiktigheten i studentrelaterte data gjennom hele studietiden. it.education er basert på åpne standarder og er raskt å installere. Det lar deg utnytte data fra ulike nettmiljøer, kontor- og bedriftsprogramvare på en bedre måte.

Fleksible løsninger

For å kunne takle stramme budsjetter og komplekse IT-løsninger er det nødvendig for utdanningsinstitusjoner å ha enkle, men gode systemer. Dett omfatter også bedre adgang til studierelatert data. Med den riktige løsningen er det mulig å samle både studentadministrasjon, undervisning og forskning i ett system. Dette gjør det lettere å implementere og kommunisere forandringer som oppstår i den akademiske strukturen og gir økt transparens og styring i hele organisasjonen.

Les mer her


Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål