Produksjon

Produksjon

Uansett hva du produserer så kan vi hjelpe deg med å gjøre det bedre, raskere og billigere. Du kan drive mer effektivt og oppnå høyere kvalitetsstandarder med den riktige SAP-løsningen. Vår ekspertise gir deg en bedre oversikt og kontroll over hele produksjonsprosessen, fra første ledd i produktutviklingen til levering og service. Som et resultat kan du redusere tiden det tar å komme ut til markedet og øke takten på produktinnovasjonen.

manufacturing_0017

Optimalisering av produksjonen

Over hele verden jobber vi med industrimaskineri, ingeniørkontorer og delprodusenter. Hvis du driver utvikling på bestilling, produserer på bestilling, produserer til varebeholdning eller monterer til varebeholdning, kan vi hjelpe deg med å optimalisere produksjonen. Vår tilnærming til PLM integrerer mennesker, data, prosesser, systemer og ulike verktøyer som CAD. Vi er SAP-eksperter i både masseproduksjon og skreddersydd design som krever flere varianter og produktkonfigurasjoner. Med den riktige SAP-løsningen kan du redusere ledetider og avfall i tillegg til å analysere materialflyt og identifisere flaskehalser raskere. Som et resultat, uansett hvor komplekst produktet eller prosessen er, kan du få visshet om tid og kostnad.

Sett fart på produktinnovasjonen

Ved å fokusere på kontinuerlig produktinnovasjon oppnår du et konkurransefortrinn – samtidig som du overgår kundenes forventninger. Vi skreddersyr SAP-løsninger for å hjelpe deg med å utvikle produkter og å bli mer konkurransedyktig. Disse vil hjelpe deg med å utligne innovasjonskostnaden. Når du forbedrer kvaliteten, kan du også minimere risikoen for produktmangler og nå raskere ut til markedet. Dette er tid og penger du kan bruke på mer hensiktsmessige formål, sånn som produktinnovasjon.

manufacturing_0021

Integrering av leveringskjeden

Som en SAP Global Partner kan vi dele våre erfaringer fra relasjonshåndtering. I alle leveringskjeder er transparens nøkkelen til gode resultater. Med bedre oversikt og kontroll får du et tydeligere bilde av ditt globale leverandørnettverk, og ett av de første stegene er å automatisere dataflyten og informasjonen til og fra dine leverandører. Denne integrerte tilnærmingen gir deg innsikt i hvordan du kan bli mer effektiv gjennom hele leveringskjeden. Med den riktige SAP-løsningen blir anskaffelsesstrategien enda tydeligere, slik kan du tilpasse deg endringer i markedene og å hente ut enda mer verdi fra nettverket ditt.

Økt kundetilfredshet

Vår SAP-ekspertise kan hjelpe deg med å møte etterspørselen gjennom flere ulike kanaler. Det er viktig at du har en robust strategi for å håndtere den økende kompleksiteten i kundeserviceledelsen. Du er bare så god som din siste interaksjon, så hvert enkelt kundeforhold må ivaretas. Å levere en pålitelig, stabil og fleksibel tjeneste på hvert kontaktpunkt hjelper deg med å forbedre ettersalgstjenesten. Du kan for eksempel redusere leveringstidene for reservedeler, automatisere vedlikeholdstjenestene, øke hastigheten på reparasjoner og håndtere garantier mer effektivt for å skape et konkurransefortrinn.

manufacturing_0020

Bedre oversikt og kontroll

Med de riktige SAP-løsningene kan du forbedre yteevnen i  leveringskjeden. For eksempel kan integrering av strekkode og skannere spare tid og penger, og gi deg oversikt over aktivitetene ved anlegget. Integrering av innkommende og utgående logistikk hjelper deg med å registrere data om hele produksjonslivssyklusen, som gjør det enklere å planlegge. Med nøyaktige etterspørselsprognoser kan du optimalisere varebeholdningen, slik at du også på de siste stadiene i produksjonen kan håndtere endringer av ordrer uten avbrudd i driften.

Se våre referansehistorier innen din industri


Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål