Metall

Metall

Metallindustrien drives av endringer. Du trenger kontroll over markedet og tett oppfølging av leverandørforbindelser, du må styre risiko og imøtekomme endrede krav. Når du jobber med oss får du en SAP Global Partner på lang sikt. Vi kan hjelpe deg med å strømlinjeforme dine IT-funksjoner, integrere systemene og få større verdi ut av dataene dine. Med en SAP-løsning spesielt designet for ditt spesifikke område av metallindustrien, kan du optimalisere hvordan du tar informerte beslutninger, utføre arbeidet raskere og til kundenes beste.

metal_0026

Effektiv risikostyring

Hvis du jobber med ikke-jernholdige industrimaterialer er du betydelig eksponert for markedsrisiko. For å takle prissvingninger og volatiliteten i aksjemarkedet  trenger du en IT-løsning som kan hjelpe deg med å reagere raskt når markedene endrer seg. Med våre løsninger oppnår du komplett risikostyring, råvarestyring, funksjoner for valutarisiko og fortolling i én og samme løsning. Denne løsningen kan også hjelpe deg med å spare tid og penger i regnskapet ved å forenkle, standardisere og automatisere de finansielle prosessene.

Mer effektiv handel

Data er drivkraften for handel med metaller. Du må være i forkant av markedet og vi hjelper deg med å forutse og reagere på endringer som prissvingninger og sesongvariasjoner. Når du opererer med lave marginer og mange kunder betyr service alt. Med SAP-verktøy kan vi hjelpe deg å levere bedre kundeservice og kundeopplevelser, vi kan også gi deg bedre oversikt over driftsresultatene. Også hvis du importerer metaller er SAP Global Trade Service designet for å forenkle prosessene.

metal_0027

Sterkere relasjoner i metalldistribusjonskjeden

Tid er penger i metalldistribusjonssentre. Desto mer effektiv kundeservicen og forretningsprosessene er, jo mer lønnsomt kan du drive. Hvis du leverer tjenester som skaper merverdi, som utskjæring etter mål, galvanisering, pakking og utsending, kan vi hjelpe deg med å øke hastigheten. Vi har løsninger for å møte alle dine utfordringer, enten du driver lokalt eller i større regioner. Det er også den ideelle løsningen hvis du produserer store volum på bestilling eller har en sammensatt logistikk. Vi er SAP-eksperter med kunnskap om langsiktige industrikontrakter, og vi hjelper deg med å optimalisere styringen rundt skrapmetall og utnyttelse, samt til å møte etterspørselen med større fleksibilitet.

Gir støperiene et fundament for vekst

For metallstøperier og støping har vi utvidet den standardiserte SAP-løsningen til å kunne imøtekomme alle dine spesifikke utfordringer. Vi kan hjelpe deg med å kartlegge hele produksjonen av legeringer, inkludert krav til skrapmetall og blanding. Løsningen vår beregner automatisk ressursene som trengs for å imøtekomme kundenes ordrer. Løsningen hjelper deg også med å jobbe med smelteovnens tekniske restriksjoner, samt med utfordringer rundt modell- og mønsterstyring. Om det handler om masseproduksjon eller prosjekter med lang ledetid kan du altså oppnå høyere fleksibilitet med vår løsning. Vår SAP-teknologi hjelper deg med å planlegge effektivt, forbedrer dine simuleringsevner i integrert produksjonsplanlegging og leverer jobber som krever mye bearbeiding, med større sikkerhet.

metal_0023

Høyere effektivitet i driften

I metallfresing og metallproduksjon er effektiv produksjon et resultat av optimalisert planlegging. For eksempel innen halvfabrikata er det viktig å alltid ha riktig mengde råmaterialer tilgjengelig for å fylle ordreboken. På akkurat dette området kan vår SAP-ekspertise og bransjekunnskap være til hjelp. Vi kan integrere systemer for å forbedre planleggingen på tvers av ulike anlegg, planleggingssimulering og kampanjeledelse. Kombinerte ordre- og produksjonsdata hjelper deg med å møte etterspørselen, og det gjør det enklere å levere produksjonskonfigurasjoner hvor det finnes flere varianter.


Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål