Engros og distribusjon

Engros og distribusjon

Med vår erfaring fra engros- og distribusjonsbransjen på verdensbasis, kjenner vi til utfordringene som kan oppstå hos din bedrift. For å kunne konkurrere globalt må du bygge sterke leverandør- og kunderelasjoner. De riktige SAP-løsningene og innovasjoner som datasynkronisering og RFID, vil hjelpe deg i møte med fremtidens utfordringer når du vokser.

Få bedre kontroll over marginene

Komplekse finansielle prosesser og systemer kan påvirke alle deler av organisasjonen. I salg og markedsføring kan dette føre til dårlig finansiell sammenstilling på organisasjonsnivå, som gjør det vanskelig å forutse omsetningen og å utarbeide budsjetter. Uten riktig marginkontroll blir fastsetting av priser vanskeligere. Når du mangler kunnskap om kunde- og produktlønnsomhet er det vanskelig å velge de riktige produktene eller velge målgrupper for ulike kampanjer. Med vår ekspertise og løsninger fra SAP kan du kontrollere salgskanalene dine mer effektivt og strømlinjeforme innkjøpsprosessen. Ikke minst hjelper vi deg med å eliminere manuelle oppgaver med fare for feil på for eksempel fakturaer, bestillinger og kvitteringer.

Oversikt og kontroll over leverandørkjeden

I engros- og distribusjonsbransjen er kostnadene i stor grad et produkt av hvordan du administrerer leverandør- og kundenettverkene dine. De riktige SAP-løsningene gir bedre kontroll over logistikken, fra innkjøp til kontraktsstyring. I innkommende logistikk kan vi hjelpe deg med å forbedre samarbeidet og samkjøringen i leveringskjeden. Inventarstyring kan gi bedre oversikt, som minker risikoen for å gå tom for varer, samt tilgang til lagerbeholdningen fra hvor som helst. I utgående logistikk kan du strømlinjeforme retur fra kunden for å redusere kostnaden per transaksjon.

Analyser prosesser og resultater

Effektive prosesser og smarte arbeidsmetoder gir grunnlag for vekst. Vi kan skreddersy ulike SAP-verktøy, applikasjoner og tjenester for å hjelpe deg med å tilby bedre ettersalgstjenester, for eksempel hvordan du analyserer lønnsomhet og rabatter. Da blir det enklere å fremme incentiver og å planlegge for sesongbestemt etterspørsel. Standardiserte og integrerte data i ett og samme system gir et tydeligere bilde av resultatene, som inkluderer hele leverandørkjeden – fra selger til varelager og lagerstyring. Som et resultat er det enklere å automatisere prosesser og spore eiendelene ute i felten.

Ta beslutninger på grunnlag av data

En av hovedårsakene til galopperende innkjøpskostnader er unøyaktige prognoser. Dette gjør det vanskelig å planlegge, og øker kompleksiteten rundt innkommende logistikk. Hvis gruppeprosessering av data skaper forsinkelser eller opphold i prosessene er det umulig å få et godt overblikk over hva som foregår i øyeblikket. Forsinkelser i innhenting av data har en negativ innvirkning på driftsmessige beslutninger. Vi er eksperter på analyse og de nyeste løsningene fra SAP, for eksempel SAP HANA. Disse kraftige analyseverktøyene hjelper deg til å gi kundene og leverandørene bedre tjenester, med sanntidsinformasjon som er lett å følge opp.

Gjør forretningsforbindelsene mer lønnsomme

SAP sine løsninger gir bedrifter i vekst den fleksbiliteten det er behov for og kan redusere eller eliminere kapasitetsproblemene som forårsakes av ordresystemer, spesielt i perioder med rask vekst. Våre 25 år som SAP Global Partner hjelper deg til å utnytte SAP-løsningene dine på best mulig måte, produsere mer og fornye tjenestene du tilbyr. Riktige verktøyer og applikasjoner gir bedre kundeservice og fornøyde kunder og produktive leverandører gir mer lønnsomme forretningsforbindelser.


Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål