5 punkter om SAP HXM – SAP utvider sin HR-portefølje

HCM blir nå til HXM (Human Experience Management) som skal fokusere på medarbeidernes opplevelser.

(6 min read)

SAP HCM (Human Capital Management) blir nå til SAP Human Experience Management, HXM. Nå lanserer SAP en utvidet HR-løsning som strekker seg lengre enn den tradisjonelle HCM-løsningen (Human Capital Management). Men hva innebærer egentlig den nye løsningen HXM? Og hvem vil ha interesse av å se nærmere på den?

Å styrke og motivere de ansatte til å bli mer vellykkede og skape bedre resultater, er et viktig mål for virksomheter. Forskning på forholdet mellom suksess og medarbeidernes tilfredshet, viser at positive opplevelser ikke bare øker de ansattes velbehag og reduserer gjennomstrømmingen, men det skaper også bedre resultater for virksomhetene.

Likevel fokuserer tradisjonelle SAP HCM-systemer i hovedsak på administrative oppgaver: Samle inn data om hierarkiske prosesser, utføre standardoperasjoner og i beste fall automatisere dem. Til nå har den faktiske brukeropplevelsen av HR-programvaren fått mindre oppmerksomhet, som på ingen måte svarer til de ansattes stadig stigende forventninger.

HXM Suite er basert på de eksisterende, skybaserte løsningene SAP SuccessFactors og skaper opplevelser som ikke bare er positive for den enkelte medarbeideren, men også for hele team og organisasjonen generelt. Det gjør det mulig for HR-avdelingen å bidra til virksomhetenes suksess mer enn noen gang. Med det i bakhodet, vil du sannsynligvis spørre deg selv: Hvordan kan jeg omvandle min Human Capital Management-løsning til å bli en Human Experience Management-løsning?

SAP SuccessFactors: Få omfattende innsikt og relevant materiell

 

1. Hvordan kan SAP HXM få HR-avdelingen og de enkelte medarbeiderne mer samkjørte?

Hva innebærer SAP HXM? Tidligere HCM-systemer var nært koblet til HR-driftsmodellene, som hovedsakelig inneholder prosesser som er isolert fra andre avdelinger. SAP HXM fokuserer hovedsakelig på arbeidsmetoden og det daglige arbeidet. Mennesker tenker og jobber ikke i isolerte kategorier. En butikksjef som f.eks. har en kort tidsramme for å bygge opp et nytt team før høysesongen, må gjennomføre følgende trinn raskt: Planlegge budsjett, opprette stillingsbeskrivelser, annonsere stillingene, velge ut kandidater, arrangere introduksjonsforløp og mye mer.

Dette kan gjøres på én dag. Med HCM-systemer har kravene til HR-avdelingen og støtten til de enkelte aktivitetene vært hovedfokuset. I SAP HXM er butikksjefen det første fokuspunktet. Hva trenger han eller hun for å lykkes? Hvor og hvordan kan trinn som ikke tilfører verdi direkte automatiseres? Hvordan kan personer ansettes og bli produktive så raskt som mulig?

HXM tilbyr nettverksbaserte verktøy for disse oppgavene. Og dette kombineres med et loop , der de involverte omgående blir spurt om sine opplevelser og forslag til forbedring.

 

2. Hva er O-data og X-data?

En viktig funksjon i tradisjonelle HCM-løsninger: Innsamling av data og driftsprosesser. Driftsdata (O-data), for eksempel forholdet mellom kontraktilbud og ansettelse, opplæringsperiode og gjennomtrekk av arbeidskraft, lagres. Disse dataene viser hva som har skjedd så langt. Det er nyttig informasjon for å forutsi fremtidig utvikling og stake ut kursen. Dette er imidlertid bare ett perspektiv.

Styring av medarbeideropplevelser handler om å håndtere individer og gi dem mulighet til å gjøre jobben sin på best mulig måte.

I tillegg til «hva» er «hvorfor» også viktig. Med SAP Human Experience Management kan bedrifter, ansatte og kunder registrere opplevelsesdata (X-data). Disse dataene gir informasjon om hvorfor noe skjer. Kombinasjonen av begge datatypene (O- og X-data) gjør at bedriften din kan forbedre brukeropplevelsen, for hver enkelt kollega, men også på et bredere nivå.

Bedriften kan samle inn tilbakemeldinger kontinuerlig og når det betyr som mest. Det er f.eks. mulig å spørre nye medarbeidere om førsteinntrykket deres etter de første 30 arbeidsdagene ved hjelp av en enkel undersøkelse.

Med X-data får bedriften innsikt i erfaringene til søkere og nyansatte. De kan vurdere hvor god rekrutteringen har vært, om nye kolleger føler seg integrert i teamene på en god måte, hvor effektiv opplæringen er, hvor stor tillit de ansatte har til lederne og mye mer.

Ved å kombinere disse dataene med vanlige O-data, som akseptgrader og innledende resultater, kan HR-ledere se hvilke forbedringer de bør prioritere.

it.data guardian: All info om effektiv dataadministrasjon på HR-avdelingen

 

3. Hvordan bruker SAP HXM smart teknologi?

Med SAP HXM kan virksomheter tilby sine ansatte en mer engasjerende opplevelse ved å utnytte nye teknologier. For eksempel kan maskinlæring brukes til å oppmuntre ansatte til å ta en aktiv rolle i å forbedre helsen og planlegge den videre karrieren. En integrert chatfunksjon hjelper ledere til å utføre oppgaver mer effektivt eller å søke etter informasjon.

Ideelt sett hjelper disse forbedringene de ansatte til å føle seg verdsatt på to måter: De kan gjøre jobbene sine raskere og enklere, og deres meninger og ønsker har betydning for HR-avdelingen.

 

4. Hvilke bruksområder har SAP HXM?

SAPs Human Experience Management går langt utover bare HR-avdelingen. HXM omfatter alle aktiviteter som involverer ansatte, f.eks. reiser eller innkjøp. Og HXM er ikke bare begrenset til SAP’s bruksområder. HXM kan også måle oppfatningen hos begge gruppene utenfor HR-grensene, f.eks. innenfor kunde-/medarbeiderforholdet, for å få viktig innsikt for personalutviklingen.

Med en omfattende, åpen nettverksplattform har virksomhetene tilgang til løsninger og verktøy som fungerer i SAP SuccessFactors-programmet. For eksempel kan  virksomhetene bruke kunstig intelligens for å planlegge jobbintervjuer eller nominere kolleger til priser.

 

5. Hvordan kan jeg implementere SAP HXM i min virksomhet?

Implementer SAP HXM (Human Experience Management) i virksomheten din for en bedre ytelse.

SAP HXM er et resultat av mange års forskning på hvordan folk jobber, og hva de trenger fra arbeidsgiveren for å være fullt engasjert og gjøre en best mulig jobb. SAP’s HXM-visjon er ambisiøs. Men det betyr ikke at eksisterende ting må erstattes radikalt. En iterativ tilnærming kan føre til samme mål. På denne måten kan hver virksomhet etablere og utvikle arbeidet med medarbeideropplevelser på en bærekraftig måte, i et tempo som samsvarer med prioriteringene.

 

Dykk dypere i temaet People Management

Vil du ha mer informasjon om hvordan du best kan administrere medarbeideropplevelsen i virksomheten din? Besøk vår nettside for å se  hvordan du optimaliserer Human Capital Management ved hjelp av smart programvare eller ta en titt på produktsiden til SAP SuccessFactors og oppdag hvordan Human Experience Management (HXM) kan brukes i din virksomhet. For å administrere HR-stamdataene dine mer effektivt og øke datakvaliteten, kan du også se vår egen løsning it.data guardian.

Smart HCM: Få all informasjon, teknisk dokumentasjon og infografikk

Similar posts

itelligence har inngått partneravtale med Evry Norge
Read more
Nortura velger SAP-kompetanse
Read more
Migration to S/4HANA
Read more
nye medarbeidere
Read more
Use the itelligence insights finance technology survey to benchmark your finance digital transformation
Read more
nye medarbeidere
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.