Teknologi i hagebruk for pålitelig og optimalisert matproduksjon

Teknologi hjelper matvareindustrien med å møte utfordringer knyttet til en voksende og skiftende planet.

(5 min tekst)

Verdens befolkning vokser, og matproduksjonen er under press som følge av klimaendringene og reduksjon i land- og vannressurser. Den gode nyheten er at teknologien allerede kan tilby konkrete løsninger for noen av disse utfordringene. Og jeg vil fortelle dere mer om dem, særlig med tanke på hagebruk og den generelle framtiden for plantebasert matproduksjon.

Når vi nå møter klimaendringer på samme tid som verdens befolkning øker, kommer følgende spørsmål opp: Hvordan kan vi sikre at matproduksjonen vår både er pålitelig og har stabil kvalitet? Finnes det en måte å produsere mat på i kontrollerte miljøer, uavhengig av skiftende værforhold og temperaturer?

Jeg tror at teknologien kan ha svaret på begge spørsmålene. Dette får meg kanskje til å høres ut som om jeg er slags visjonær, men jeg er bare en teknologifan som synes endringene i denne industrien er spennende. Gjennom årene har jeg fått betydelig erfaring med prosjekter, som implementerer teknologi knyttet til problemstillinger innenfor hagebruk. Her er noen av de tingene jeg synes er mest spennende.

 

Automatisering av hagen

Det finnes roboter som støvsuger hjemmet ditt, rengjør vinduene og klipper gresset i hagen. Hva om det fantes en robot som automatisk sår, vanner, luker og høster inn plantene dine? Hadde ikke det vært fantastisk? Dette er bare en av måtene teknologi kan bli brukt på innenfor hagebruk – og det skjer allerede. Et godt eksempel er FarmBot, som er et høybed med en robotisert gartner. Den er ennå på forsøksstadiet, men teknologien vil på sikt gjøre det mulig oppnå et effektivitetsnivå innen matproduksjon som et menneske aldri kan nå.

Da kollegene mine og jeg så FarmBot var det som å se inn i et vindu mot framtiden. Teknologien gjorde den enkelte gartnerens liv enklere. Spørsmålet vi stilte var følgende: Hvordan kan teknologien optimalisere matproduksjonen utover automatiserte hager?

Potensialet for digitalisering er enormt. Nettverksbaserte, automatiserte hager kan la hver enkelt av oss fjernstyre planlegging og stell av hageflekkene våre mens vi er på jobb eller på ferie. Det vil ikke være behov for noen som vanner plantene! I tillegg kan hagene stelles i grupper i stedet for individuelt.

 

Sikring av konstant kvalitet på avlingene

Se litt på det store bildet – hva kan vi oppnå med denne teknologien? Hvordan vil denne teknologien påvirke vår måte å produsere mat på i framtiden? Roboter kan allerede så, stelle og høste planter. I tillegg kan sensorer innhente data som kan brukes for å sette opp lukkede kontrollsystemer som styrer robotens handlinger. Resultatet er et nivå av pålitelighet, replikerbarhet og kvalitetskontroll som aldri før har eksistert i matproduksjon.

Teknologi hjelper matvareindustrien med å møte utfordringer knyttet til en voksende og skiftende planet.

Et pålitelig og optimalisert system kan sikre planleggingssikkerhet for leverandører og kunder. Dette er spesielt gunstig for eksempelvis produsenter av medisinske urter eller plantebaserte legemidler som er avhengige av konsistent kvalitet.

Maskinlæring og big data management, er nøkkelen til å gi ytterligere innsikt fra plantevekstdataene som samles inn i disse kontrollerte miljøene. Det vi lærer kan brukes til å optimalisere lys, jordforhold, planteavstand eller andre variabler som kan øke hastigheten på produksjonssyklusen eller hjelpe oss med å produsere mer næringsrik mat. Slike data kan danne grunnlaget for et selskaps ultimate suksess, forme algoritmer og drive fram ytterligere optimalisering.

 

Dyrking av mat i kontrollerte miljøer

Optimaliserte lysforhold for avlinger er ikke bare et spørsmål om å gå inn i en jernvarebutikk og henge opp noen lyspærer. Det betyr at vi trenger produsenter som lager LED-pærer med en spesifikt bølgelengde som stimulerer fotosyntesen. Høyteknologiske sensorer er en annen relatert teknologi som vil modnes sammen med endret matproduksjon. Disse sensorene må samle inn enorme mengder data om for eksempel næringsverdien og fuktigheten i jorda, om plantevekst og om lys.

Hva om disse automatiserte hagene – det vi egentlig snakker om nå er gårder – fantes i storbyområder? Denne teknologiske utviklingen kan gi muligheter til å dyrke planter, ikke bare på bakken, men også opp vegger eller på høye plattformer. Dette kalles vertikalt, eller urbant landbruk.

Teknologi hjelper matvareindustrien med å møte utfordringer knyttet til en voksende, skiftende planet.

I tillegg til tradisjonelle gårder utenfor byene, kan vi ha små vertikale gårder som et lokalt supplement i byene. Ved å utnytte disse nye teknologiene og bruke dem i byene våre, kan vi redusere transport- og logistikkostnadene så vel som CO2-utslipp. Du innser sannsynligvis at det er mange nye måter og ideer om hvordan vi kan produsere og transportere mat, og skape en ny digitalisert gren av næringsmiddelindustrien som er mer villig til å implementere høyteknologi.

En rekke selskaper i Europa, Asia, og USA har allere de oppnådd suksess med forretningsmodeller for vertikal landbruksproduksjon. Fordi de befinner seg i urbane områder, er logistikkkostnadene lavere. Ved å bruke teknologi og  optimalisere vekstforholdene, bruker de opp til 95 % mindre vann enn tradisjonelt landbruk og, i noen tilfeller dannes det ikke noen form for for avrenning. Og fordi de er inne – og vertikale – bruker deogså et mindre jordareal.

 

Andre støttende teknologier

Teknologi baner også vei inn i framtiden for landbruket på andre måter. Jeg tenker på droneteknologi. Den har gitt kanskje det mest profilerte teknologiske framskrittet innenfor landbruks- og arealforvaltning så langt. I fjor hadde vi et spennende prosjekt som benyttet droner, fjernsensorer og AI for å hjelpe til med å identifisere og fjerne en farlig invaderende planteart kjent som kjempebjørnekjeks.

Andre selskaper, som Dendra, bruker en lignende droneteknologi for å automatisere utplanting av frø. Disse dronene abeider for å spre frø fra lokale planter og trær, og bidrar til å gjenopprette økosystemer.

Begge prosjektene viser hvordan digital transformasjon endrer bøndenes arbeidsprosesser med planting og håndtering av vegetasjon. Praksisen med å bruke droner og annen teknologi for å kunne styre en gård på en mer presis og effektiv måte, har allerede et eget navn; presisjonsjordbruk.

Jeg er sikker på – som med droner, robotikk og styrt landbruk – at vi snart vil oppdage flere teknologier som vil være til nytte for alle typer av matproduksjon. Vi er bare i begynnelsen.

 

Design av framtiden for hagebruk og landbruk

Urbant landbruk er allerede her. Droner er allerede der ute og summer. I itelligence ønsker vi å finne flere måter å utvikle høyteknologiske løsninger – som AI, maskinlæring og big-data-management – til avlings- og matproduksjonsindustrien. Det er et emne jeg gjerne vil snakke med deg om. Ikke nøl med å ta kontakt.

 

Oppdag flere teknologier

FarmBot Innovation Case Drone Innovation Case


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.