itelligence styrker sin globale posisjon med nye oppkjøp

red-head

itelligence styrker sin globale og regionale posisjon som et av de største og mest betrodde SAP-hus. – I september kjøpte itelligence Software AG’s SAP-divisjoner i Tsjekkia, Slovakia og Ungarn.

Dette kommer etter tilsvarende oppkjøp, også fra Software AG, i både Canada og USA tidligere i år. – Med oppkjøpet fortsetter itelligence sin ekspansive vekst som en full service SAP-leverandør. Bare det siste året har itelligence globalt vokst med mer enn 500 SAP-konsulenter, sier adm. direktør Morten Arnesen i det norske itelligence selskapet.

– For Norge er vår internasjonale vekst godt nytt. Vi utnytter i økende grad produkter, tjenester og løsninger fra våre internasjonale kolleger til leveranser i Norge. Dette øker gjenbruksgraden av gode løsninger og kompetanse. For kunden betyr dette reduserte kostnader, implementeringstid og risiko i både prosjekt og drift. Vår størrelse og geografiske spredning gjør oss samtidig i stand til å dekke kundenes stadig økende kompetanse- og kapasitetsbehov.

– Det er utvilsomt at våre kunder i dag forventer å se løsningene raskere og i større grad lene seg på tidligere erfaringer og kundereferanser. Gjenbruk og standardisering er og blir derfor sentralt i alle våre leveranser, påpeker Arnesen.

– En stadig utvidelse i SAP sin produktportefølje krever også en større bredde hos deres nærmeste partnere. Eksempler på dette er SAPs utvidelse innen områdene HANA (in-memory teknologi), mobility og cloud. Hva angår sistnevnte område, ser vi at andelen solgte SAP-baserte cloudløsninger er sterkt voksende internasjonalt. Dette er en utvikling vi også møter i Norge. Her utgjør utvilsomt vår størrelse og vekst en forskjell.

– Vi kommer til å kjøpe flere SAP-selskaper som passer inn i vår selskapsstruktur. Det vil ytterligere styrke vår posisjon i det europeiske og globale markedet, sier Arnesen. – Vi er et stort globalt selskap som gjenbruker løsninger og kompetanse på tvers av landene der vi er representert, avslutter han.

Lignende innlegg

Nortura velger SAP-kompetanse fra itelligence
Les mer
Bank og finans
Les mer
Neptune Software
Les mer
Mennesker på kontor
Les mer
nye medarbeidere
Les mer
NO_CC2016
Les mer
Følg oss: