itelligence styrker sin globale posisjon med nye oppkjøp

global posisjon

itelligence styrker sin globale og regionale posisjon som et av de største og mest betrodde SAP-hus. – I september kjøpte itelligence Software AG’s SAP-divisjoner i Tsjekkia, Slovakia og Ungarn.

Dette kommer etter tilsvarende oppkjøp, også fra Software AG, i både Canada og USA tidligere i år. «Med oppkjøpet fortsetter itelligence sin ekspansive vekst som en full service SAP-leverandør. Bare det siste året har itelligence globalt vokst med mer enn 500 SAP-konsulenter.» Sier administrerende direktør Morten Arnesen i det norske itelligence selskapet.

«For Norge er vår internasjonale vekst godt nytt. Vi utnytter i økende grad produkter, tjenester og løsninger fra våre internasjonale kolleger til leveranser i Norge. Dette øker gjenbruksgraden av gode løsninger og kompetanse. For kunden betyr dette reduserte kostnader, implementeringstid og risiko i både prosjekt og drift. Vår størrelse og geografiske spredning gjør oss samtidig i stand til å dekke kundenes stadig økende kompetanse- og kapasitetsbehov.»

«Det er utvilsomt at våre kunder i dag forventer å se løsningene raskere og i større grad lene seg på tidligere erfaringer og kundereferanser. Gjenbruk og standardisering er og blir derfor sentralt i alle våre leveranser.» Påpeker Morten Arnesen.

Global posisjon – utelukkende positivt

«En stadig utvidelse i SAP sin produktportefølje krever også en større bredde hos deres nærmeste partnere. Eksempler på dette er SAPs utvidelse innen områdene HANA (in-memory teknologi), mobility og cloud. Hva angår sistnevnte område, ser vi at andelen solgte SAP-baserte cloudløsninger er sterkt voksende internasjonalt. Dette er en utvikling vi også møter i Norge. Her utgjør utvilsomt vår størrelse og vekst en forskjell.»

«Vi kommer til å kjøpe flere SAP-selskaper som passer inn i vår selskapsstruktur. Det vil ytterligere styrke vår posisjon i det europeiske og globale markedet.» Sier Arnesen. «Vi er et stort globalt selskap som gjenbruker løsninger og kompetanse på tvers av landene der vi er representert.» Avslutter han.

Similar posts

SAP Partner Excellence Awards
Read more
Årets nordiske forhandler - winner
Read more
Årets SAP-partner - itelligence
Read more
EMEA Partner Excellence Award
Read more
SAP-partner
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.