itelligence leverer en solid vekst og resultat i 2013

vekst og resultat

itelligence AS leverte et meget solid år i 2013 med en omsetningsvekst på over 80 prosent, fra 63 millioner kroner til over 115 millioner kroner. Resultatet før skatt økte også betydelig – fra litt over 2 millioner kroner i 2012 til 12,5 millioner kroner i 2013. Selskapet er spesialisert på konsulenttjenester, hosting og support av SAP-løsninger til produksjons- og logistikkintensive selskap.

«Vi er meget godt fornøyd med en resultatmargin før skatt på nesten 12,5 millioner kroner. Både vekst i omsetning og resultat viser at kundene har tillit til oss. Vi hører stadig at vi skiller oss fra våre konkurrenter fordi vi leverer alle våre tjenester på tvers av landegrensene, og kundene foretrekker større fagmiljøer som følgelig dekker en større bredde av deres behov. Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å speile kundenes geografiske tilstedeværelse.» Sier Morten Arnesen, administrerende direktør i itelligence AS. «2014 ser også lovende ut.» Legger han til.

Vekst og resultat kan gjenspeiles i ny modell for kundeleveranser

itelligence har i løpet av de siste 18 månedene innført en ny modell for kundeleveranser. Modellen flytter mye av ansvaret og risiko fra kunden over på konsulenthuset itelligence. Implementering av ERP-løsninger innebærer alltid en viss risiko. Det er vanskelig å kjenne alle detaljer i bedrifters arbeidsprosesser før prosjektet er kommet i gang. itelligence opplever at fastpris på innføring av SAP er en sikkerhet som kundene foretrekker.

«Vi tar ansvar. Vi har flyttet mye av ansvaret fra kunden over til oss.» Sier Arnesen. «Vi benyttet blant annet modellen på et omfattende prosjekt hos Ekornes hvor implementeringen grep inn i alle deler av selskapets drift; fra finans og produksjon, til salg, distribusjon og datavarehus. Ekornes var opptatt av forutsigbarhet og fastpris helt uten endringsordre. Kombinasjonen av den nye kundemodellen, og tilgang på konsulenter med omfattende erfaring fra produksjonsbedrifter, er avgjørende for slike hyggelige kundeopplevelser.» Forteller Han.

I tillegg til møbelprodusenten Ekornes, har itelligence gjennom 2013 jobbet med en rekke andre bedrifter som Arcus-Gruppen, Statkraft, Møller-Gruppen og Borregaard.

Se nøkkeltall for organisasjonen her.

Lignende innlegg

Kunder etterspør kvalitet og kompetanse
Les mer
Omsetning
Les mer
Regnskapet
Les mer

Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål