itelligence leverer solide resultater

Også i 2014 leverer SAP-huset itelligence AS et solid resultat som er i overkant av fjorårets rekordhøye vekst på over 80 prosent. Driftsinntektene for 2014 er på drøye 116 millioner kroner. 

«Den veksten vi opplevde fra 2013 til 2014 var formidabel. Vi er strålende fornøyde med å opprettholde samme solide nivå også i 2014. Jeg er stolt av mine kolleger – vi er en sterk organisasjon med riktig sammensetning av erfaring og teknisk kompetanse som fungerer meget bra. Stadig utvider vi våre tjenester og allerede jobber vi med flere prosjekter som omfatter HANA – SAPs nye, superraske informasjonsplattform som inkluderer både en database og et landskap for utvikling av IT-løsninger», forteller Morten Arnesen, administrerende direktør i itelligence AS.

Den største andelen av inntektene kommer i dag fortsatt fra konsulenttjenester, men posten øvrige inntekter er økende. Fordelingen er en god indikasjon på at selskapet leverer bredden av SAPs tjenester og løsninger.

Stø kurs i 2015

Dagens marked preges av konsolidering. itelligence holder imidlertid stø kurs med en forventning om at vekstkurven i 2015 blir omtrent på nivå med 2014. «Det er i utfordrende tider at det investeres mest i IT», sier Arnesen. «Redusert bemanning og forenkling av rutiner krever gode integrerte IT-løsninger».

Fastpris gir lav risiko for kunden

itelligence har de siste årene hatt suksess med sin egen modell for kundeleveranser. Modellen garanterer fastpris på innføring av SAP, og den flytter mye av ansvaret og risiko fra kunden over på itelligence.

«Implementering av ERP-løsninger innebærer alltid en viss risiko», sier Arnesen. «Vi har imidlertid gjort dette utallige ganger. Vi er den profesjonelle part og det er vårt ansvar at våre kunder forstår hva de kjøper og konsekvensene av den prosessen de setter i gang. Derfor garanterer itelligence prosjekter til en fast pris uten endringer i omfang underveis. Det er vanskelig å kjenne alle detaljer i bedrifters arbeidsprosesser før prosjektet er kommet i gang, men itelligence har valgt å fokusere på tre bransjer, og vår detaljkunnskap innen disse gjør at vi kan levere SAP til avtalt pris. Det er fint å tilby kundene den sikkerheten som de etterspør – særlig i et volatilt marked er forutsigbarhet ettertraktet».

Norsk og dansk – hånd i hånd

Ser man nærmere på årsresultatet leverer itelligence AS oppsiktsvekkende tall. Årsaken til dette er at itelligence i Norge benytter konsulenter fra sin danske søsterorganisasjon i det norske markedet. itelligence i Norden har 300 SAP-konsulenter.

«Vi har meget god erfaring med å bruke danske og norske konsulenter om hverandre. Det gir fleksibilitet og størrelse, samtidig som vi kan de lokale forholdene. Denne fleksibiliteten trenger norske kunder. Det gir også våre konsulenter bredde og variasjon i oppdragene», sier Arnesen.

«I 2014 har vi gjennomført SAP-utrullinger til datterselskap av norske moderselskap. Vi har blant annet rullet ut SAP til Statkrafts virksomheter i Tyrkia og bistått Møller-Gruppen med utrulling til deres virksomheter i Sverige. I tillegg har vi tatt over driften av SAP for Kongsberg Automotives’ virksomhet i over 20 land. I 2015 jobber vi videre med hjelpe Møller-Gruppen ut mot de baltiske landene».

Similar posts

itelligence har inngått partneravtale med Evry Norge
Read more
Nortura velger SAP-kompetanse
Read more
nye medarbeidere
Read more
nye medarbeidere
Read more
Mennesker på kontor
Read more
Årets SAP-partner - itelligence
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.