itelligence-oppkjøp styrker posisjonen på det norske markedet

Oppkjøp

IT-konsulentselskapet itelligence Norge kan vise til mer enn 2500 internasjonale kolleger når norske selskaper vil ha SAP-løsninger. Nylig utvidet itelligence konsernet seg gjennom oppkjøp i både Storbritannia og Tyrkia.

Det norske selskapet er en del av itelligence-konsernet, som globalt sett er den største SAP-partneren i markedet for mellomstore virksomheter. I 2011 ble itelligence kåret til SAP sin raskest voksende partner. To aktuelle oppkjøp styrker konsernet med SAP-kompetanse i Tyrkia og med SAP Business Objects-spesialister i Storbritannia.

”Mange norske bedrifter har et økende behov for spisskompetanse hos deres SAP-partnere. Dette gjelder særlig hva angår industrierfaring og støtte på nye løsninger fra SAP. I Norge kan vi svare på utfordringen ved å vise til mer enn 2500 internasjonale kolleger i konsernet. Så sent som i juli måned fikk vi over 200 nye spesialister og konsulenter med ombord”, sier administrerende direktør Morten Arnesen fra itelligence i Norge.

Oppkjøp sikrer videreutvikling

”Kundene utnytter i dag sine SAP-løsninger til å understøtte et økende antall av sine forretningsprosesser. Samtidig utvikles teknologien raskt der vi nå blant annet ser økt behov for business intelligence, mer fokus på mobile løsninger og raskere håndtering av store datamengder. En SAP-leverandør må derfor kontinuerlig videreutvikle sin kompetanse samt tilby en bredde for å kunne løse hele oppgaven for kunden”, sier Morten Arnesen.

Samtidig med de internasjonale oppkjøpene bekrefter itelligence i sin halvårsrapport den positive utvikling. Første halvårs omsetning økte med 25,4 prosent, sammenlignet med 2011 og selskapets inntjening økte i samme periode med hele 32.8 %.

Similar posts

acquires
Read more
e-faktura elektronisk betaling
Read more
SAP-sertifisert leverandør
Read more
Overtar forretningsområde
Read more
Dokumenthåndtering
Read more
Økonomistyring nyheter
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.