itelligence tjener penger i rolig ERP-marked

hjemmeside

IT- og konsulentvirksomheten itelligence Nordic (tidl. 2C change) fikk en omsetningsøkning i 2011 og behold sitt driftsoverskudd. Globalt sett vokste omsetningen i konsernet itelligence med 26 prosent til 2,5 mrd. kr og overskuddet vokste med 37 prosent til 152 mill. kr.

«Vi er tilfredse med å vokse på topplinjen og beholde inntjeningen. Det nordiske ERP-markedet er rolig, og i et mer levende marked ville vi ikke ha vært like tilfredse med 2011-resultatet», sier Nicolaj Vang Jessen, som er direktør for itelligence Nordic (tidl. 2C change). Selskapet omsatte i 2011 for 214 mrd. kr, hvilket er 26 mill. kr mer enn i 2010. Overskuddet på den primære driften ble 15 mill. kr, hvilket er det samme som året før.

itelligence Nordic, med spesialisering innenfor programvare og konsulenttjenester for SAP, ble kjøpt av det globale konsernet itelligence i 2011, og siden januar er eierskiftet også synlig i form av navneskiftet. Navnet «2C change» er tatt av markedet, og itelligence Nordic fortsetter som en samlet gruppe av selskaper med størst tyngde i Danmark og med kontorer i Oslo og Kuala Lumpur. Med virkning fra januar 2011 fusjonerte norske Share Consulting inn i gruppen. I Danmark ble itelligence Nordic kåret som årets ERP-partner i 2011 av SAP Danmark.
«Våre medarbeidere har lyktes med å fortsette å levere godt arbeid til en lang rekke kunder, selv om året har budt på noen store forandringer», Nicolaj Vang Jessen.

Virksomheten startet med 13 SAP-eksperter som partnere, og nesten samtlige er fremdeles med og er altså nå medeiere. Eieren av aksjemajoriteten er konsernet itelligence, som fikk et svært sterkt 2011. Globalt sett vokste omsetningen i konsernet itelligence med 26 prosent til 2,5 mrd. kr og overskuddet vokste med 37 prosent til 152 mill. kr i forhold til året før. Omsetningen av konserntjenester vokste med 34 prosent, leveranser av drift og outsourcing vokste med 19 prosent, mens salg av lisenser hadde en økning på 11 prosent. Oppkjøp i Danmark og Storbritannia sto for 9 prosent av den samlede veksten på topplinjen, mens hele 17 prosent kom fra organisk vekst.

itelligence Nordic nøkkeltall

 

Nøkkeltall (i mill. DKK) 2011 2010 2009 2008
Nettoomsetning 214,5 188,7 194,0 166,8
Resultat av primær drift 17,1 18,0 20,0 18,3
Resultat av primær drift (EBIT) 15,0 15,3 15,0 14,2
Årets resultat 9,3 9,2 10,7 7,8
Antall medarbeidere (gjennomsnitt) 148,0 128,0 120,0 104,0

 

 

Lignende innlegg

Nortura velger SAP-kompetanse fra itelligence
Les mer
Bank og finans
Les mer
Neptune Software
Les mer
Mennesker på kontor
Les mer
nye medarbeidere
Les mer
NO_CC2016
Les mer
Følg oss: