Ny kollega i itelligence

windows
Vi er i itelligence glade for å kunne ønske en ny kollega velkommen.

Odd Roar Kaspersen har startet opp som Project Manager i itelligence. Odd Roar har 24 års erfaring fra varierte stillinger i Forsvaret. Odd Roar har lederutdannelse fra Befalsskolen for Marinen, Sjøkrigsskolen og Forsvarets stabsskole. Han har i løpet de siste 10 år tilegnet seg kompetanse innen prosjektledelse, IT og SAP gjennom arbeid med Forsvarets SAP løsninger. De siste tre år har han jobbet som delprosjektleder og assisterende prosjektleder i Forsvarets HRM prosjekt.

Lignende innlegg

Nortura velger SAP-kompetanse fra itelligence
Les mer
Bank og finans
Les mer
Neptune Software
Les mer
Mennesker på kontor
Les mer
NO_CC2016
Les mer
nye medarbeidere
Les mer
Følg oss: