Ny kollega i itelligence

Vi er i itelligence glade for å kunne ønske en ny kollega velkommen.

Odd Roar Kaspersen har startet opp som Project Manager i itelligence. Odd Roar har 24 års erfaring fra varierte stillinger i Forsvaret. Odd Roar har lederutdannelse fra Befalsskolen for Marinen, Sjøkrigsskolen og Forsvarets stabsskole. Han har i løpet de siste 10 år tilegnet seg kompetanse innen prosjektledelse, IT og SAP gjennom arbeid med Forsvarets SAP løsninger. De siste tre år har han jobbet som delprosjektleder og assisterende prosjektleder i Forsvarets HRM prosjekt.

Similar posts

Nortura velger SAP-kompetanse
Read more
itelligence har inngått partneravtale med Evry Norge
Read more
nye medarbeidere
Read more
nye medarbeidere
Read more
Årets SAP-partner - itelligence
Read more
Bank og finans
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.