Ny kollega i itelligence

Vi er i itelligence glade for å kunne ønske en ny kollega velkommen.

Anders Kaarle har begynt som Application-konsulent i itelligence. Anders har arbeidet med SAP-løsninger i mange år, og har i den forbindelse arbeidet på mange nasjonale og internasjonale prosjekter. Her har han hatt roller som. bl.a. solution architect, system integration architect, application-konsulent og prosjektleder. I itelligence vil han fortsette i rollen som prosjektleder. Anders har en M.Sc. fra Stockholm Universitet og en MBA i Finance fra Gävle Universitet.

Lignende innlegg

Nortura velger SAP-kompetanse fra itelligence
Les mer
Bank og finans
Les mer
Neptune Software
Les mer
Mennesker på kontor
Les mer
NO_CC2016
Les mer
nye medarbeidere
Les mer
Følg oss: