Dansk itelligence-prosjekt kan revolusjonere turistnæringen

På Rømø kjører ikke søppelbilen ut med mindre avfallsdunkene snart er fulle, og bakeren baker nesten aldri for mange brød. De vet nemlig akkurat når feriegjestene kaster søppel og hvor mange som vil ha nybakt brød til frokost. De teknologiske løsningene som testes i itelligence-prosjektet «Destination Digital», kan bli viktige for flere enn turistnæringen etter covid-19.

I sommer gikk startskuddet for et pilotprosjekt som vil gi et verdifullt innblikk i fremtidens feriedestinasjoner: Ved hjelp av teknologi fra itelligence kan de lokale virksomhetene på den danske ferieøya Rømø nemlig forutse hva som vil gi badeglade besøkende en enda bedre ferieopplevelse – og hvordan de kan tilby det på en mer bærekraftig måte. Dette skjer blant annet ved hjelp av sensorer som analyserer trafikken, og varmekart som gjør det mulig å se hvor på øya folk ferdes til ulike tider.

Gir konkurransefortrinn og bedre resultat på bunnlinjen

Prosjektet Destination Digital er et samarbeid mellom itelligence, Dansk Kyst- og Naturturisme, VisitDenmark og forskere fra Copenhagen Business School og Aalborg Universitet. Formålet med prosjektet er å teste ut hvordan sensor- og IoT-teknologi, kunstig intelligens og sammensetninger av store mengder anonymiserte data kan tilrettelegge for bedre ferieopplevelser og mer effektiv drift av en hel dansk øy.

– Med støtte fra itelligence har vi mulighet til å teste potensialet som ligger i alle de ulike datakildene vi har tilgjengelig i dansk turisme. Det gir oss muligheten til å oppnå et bedre resultat på bunnlinjen, samtidig som det gir oss et konkurransefortrinn når det endelig blir mulig å ta imot tilreisende turister igjen, sier innovasjonssjef i Dansk Kyst- og Naturturisme, Rasmus Friis Sørensen.

Lynrask utnyttelse av de innsamlede dataene

Pilotprosjektet på Rømø ble valgt ut blant flere hundre kandidater til å motta 1,5 millioner kroner i støtte fra itelligence som er en del av NTT DATA i Japan. De innsamlede dataene behandles lynraskt av en avansert in-memory-database som gjør det mulig å trekke ut presise analyser og prognoser som igjen kan brukes av de lokale aktørene.

I tillegg til å benytte trafikkdata for å gi en detaljert oversikt over hvor mange som ankommer og forlater øya, henter systemet inn værdata, hyttebookinger, informasjon om arrangementer i regionen og omsetningstall fra de lokale virksomhetene. Dette gjør det enkelt å tilrettelegge trafikalt og logistisk for å unngå køer, tilpasse bemanning etter behov og skape gode og tilpassede tilbud til gjestene der de er.

Fordi både publikums bevegelsesmønster, forbrukeratferd og energiforbruk benyttes til å utforme analyser, har etisk forsvarlig og trygg innsamling og utnyttelse av data vært en hovedprioritet fra dag én.

Enklere å planlegge for morgendagen – og neste sommer

Over hele Rømø er det også montert sensorer som måler alt fra bruk av offentlige toaletter, parkeringsplasser, turistbusser og avfallsdunker til besøkstall ved ulike severdigheter og handelsområder.

Dataene fra sensorene sørger blant annet for at renholdsarbeidere kan prioritere andre oppgaver dersom de ser at toaletter ikke er brukt, eller at avfallsdunkene ikke trenger å tømmes. Basert på trafikk- og bookingdata kan den lokale bakeren på samme måte gjøre et presist anslag for mange brød som må bakes på de ulike dagene – og pølsevognen og iskremselgeren vet nøyaktig hvor på øya det er størst sjanse for å øke omsetningen.

Med det omfattende datagrunnlaget kan turistnæringen utarbeide prognoser for kommende sesonger og årstider. Systemene gjør det også enklere å måle effekten av fremtidige kampanjer og avgjøre når på året ulike kampanjer vil ha størst effekt. Her kan man også analysere feedback og data fra sosiale medier for å se om publikums reaksjoner samsvarer med prognosene som er satt.

Kan utnyttes like effektivt i naturen som i industrien

Teknologien og systemene som testes på Rømø, vil få en enorm bruksverdi også langt utenfor turistnæringens grenser. I Danmark planlegger itelligence allerede prosjekter i samarbeid med handelshøyskolen Copenhagen Business School, og er også i kontakt med en rekke andre aktører.

itelligence har utviklet lignende pakker med sensorer og dataanalyse både til bedrifter og i forbindelse med avstandskontroll under covid-19. I tillegg jobbes det med systemer spesielt utviklet med tanke på miljø og klima. Det er allerede utført prosjekter der sensorer og analyse brukes for å redusere vannforbruk, og der droner og kunstig intelligens brukes til å kartlegge store naturområder for å kunne fjerne farlig kjempebjørnekjeks og andre uønskede vekster.

Vil du vite mer om Destination Digital eller hvordan du kan utnytte teknologien fra Rømø i din egen virksomhet? Ring Leif Petter på tlf. 92 83 75 88 eller skriv til meg på [email protected], så slår jeg gjerne av en prat om hvordan du kan øke lønnsomheten og bli mer bærekraftig ved hjelp av effektiv dataanalyse.

Similar posts

Read more
Read more
Read more
Read more
Virtual reality adds new dimensions to the level of customer experience.
Read more
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.