Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har signert kontrakt med itelligence om å innføre et felles HR-system for staten

Implement SAP HXM – Human Experience Management in your business and enhance your performance.

Kontrakten som strekker seg over fem år, har en samlet verdi på 60-100 millioner kroner. Den nye avtalen omfatter en HXM-løsning fra SAP SuccessFactors, med itelligence som implementeringspartner.

SAP SuccessFactors er en fleksibel skyløsning som leverer et komplett sett med Talent Management løsninger, robuste analyseverktøy, kombinert med en neste generasjon HR plattform (Core HR) som gir helhetlig innsikt og et bredt beslutningsgrunnlag.  – Dette har kundene våre etterspurt i mange år. Det er en naturlig utvidelse av tjenestene på lønn mot mer strategisk HR. Vi håper at løsningen gir bedre og mer effektivt HR-arbeid, sier divisjonsdirektør, Bjørn Sæstad.

Løsningen vil bli tilbudt til alle DFØs kunder – cirka 200 offentlige virksomheter med opp til 300 000 brukere. Et felles HR-system fra DFØ skal bidra til at HR-avdelingene i staten blir mer datadrevne, og digital systemstøtte vil også bidra til å effektivisere HR-prosessene, slik at de ansatte får bedre tid til kjerneoppgavene sine.

– Systemet skal rulles ut over flere år, og vi starter på en basisløsning med rekruttering og personal- og organisasjonsadminsitrasjon. Systemløsningen skal utvides og utvikles etter hvert, sier Bjørn Sæstad. Målet er at løsningen også skal tilby funksjonalitet innenfor onboarding, kompetanseutvikling, medarbeideroppfølging, læring og kurs samt HR analyse.

Løsningen skal være integrert med SAP lønn og skal kunne integreres med andre systemer. På sikt skal det også integreres med virksomhetsplattformen som er DFØs kompetansestyringsverktøy for statlige virksomheter.

– Vi er svært fornøyde og stolte med tildelingen og ser frem til et godt samarbeid med DFØ i utviklingen av deres nye digitale HR-plattform, sier Morten Arnesen, administrerende direktør i itelligence Norge

Bjørn Sæstad, divisjonsdirektør i DFØ og Morten Arnesen, adm.dir i itelligence ser frem til et godt samarbeid i utviklingen av DFØs HR-løsning.

 

For ytterligere informasjon om prosjektet, vennligst kontakt:

itelligence: Administrerende direktør, Morten Arnesen, 95 29 25 62

Similar posts

Talent Management
Read more
Talent Management
Read more
Talent Management
Read more
Read more
Cloud software security
Read more
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.