En fleksibel digital standard fra frukt og grønt til ost

Hva er trendene i næringsmiddel- og jordbruksbransjen? Sporbarhet, bærekraftighet og en sammenhengende Supply Chain står øverst på listen. I praksis støter vi imidlertid på mange flere utfordringer der bedrifter i næringsmiddel- og jordbruksbransjen er på jakt etter et svar. De strever f.eks. med et fragmentert ERP-landskap, og ønsker seg bedre innsikt i egne bedriftsprosesser, eller så ser de etter en løsning på bransjespesifikke problemer. Dette kan omhandle alt fra større kontroll over emballasje, til nøyaktig kartlegging av ostens vekt gjennom hele kjeden.

Det kan høres motstridig ut, men med en standard SAP-løsning som utgangspunkt, utfylt med bransjespesifikk kunnskap om prosesser og programvare, kan en næringsmiddelbedrift optimalisere forsyningskjeden sin til det ytterste. Slik oppnår du en sammenhengende Supply Chain fra innkjøp til logistikk.

Fra fragmentert til integrert

Når vi blir invitert til en næringsmiddel- og jordbruksbedrift, forsøker vi å kartlegge hva bedriften virkelig trenger gjennom en samtale. Kjedeintegrasjon er ofte det største ønsket. I mange prosjekter møter vi nemlig på et fragmentert applikasjonslandskap. Dette bygger vi om til en integrert løsning der alle leddene i forsyningskjeden er forbundet med hverandre. Vi etablerer et system med en Single Source of Truth slik at det jobbes med de samme absolutte verdiene i alle kjedens ledd. Dette gir stor innsikt i, og et godt grep om driftsprosessene samtidig som det oppfyller krav om sporbarhet.

Ta ledelsen med et godt fundament 

I dette sterke integrerte fundamentet ligger hemmeligheten bak hvordan man tar ledelsen i forhold til konkurrentene. Man jobber raskere og mer nøyaktig, og kan bedre oppfylle kravene fra både kunder og forbrukere. Disse kravene blir høyere for hver dag som går. Marginene er ultratynne og det må detaljregistreres ned på gramnivå. Ved å automatisere manuelle handlinger og administrative oppgaver så mye som mulig, blir prosessene mindre sensitive for feil og informasjonen må bare registreres én gang. På denne måten kan man også holde dataene på ett sted, og la systemet lære av dette eller komme med forutsigelser.

For å vise hvor fleksibel en slik standard SAP-løsning for matvarer er, vil vi gjerne vise deg tre forskjellige caser.

Case 1: En effektiv løsning for osteprodusenter

At en standard som SAP S/4HANA kan være meget allsidig og oppfylle bransjespesifikke krav, kan man se fra løsningen vi satte ut i livet sammen med Vergeer Holland. Når man jobber med ost er fastleggingen av produksjons- og logistikkprosessen ekstra komplisert. For å strømlinjeforme dette må man ikke bare ha kunnskaper om programvaren, man må også ta et dypdykk i bransjen.

Vergeer jobber med naturlig ost. Selskapet kjøper inn de ostene, lar dem modne og når de er delt opp i stykker og pakket blir de sendt ut til forhandlere i hele Europa. Ost tørker under produksjonsprosessen. Jo eldre osten er, jo lettere og dyrere er den. Tørkingen – og dermed også alderen og vekten til ostebitene – har dermed påvirkning på den økonomisk vurderingen, men også på logistikken og andre driftsprosesser. Vi valgte derfor en modningsløsning basert på Catch Weight Management i SAP S/4HANA, og løsninger for planlegging, logistikk, product lifecycle managemant, transportstyring og rapportering.

Takket være vår løsning, har Vergeer nå god kontroll over det komplekse spillet med stykker, vekt og ostenes alder. Samtidig har de også kontroll over modningsprosessen og råstoffavkastning, og kan raskt tilpasse seg etterspørselen i markedet. S/4HANA danner på denne måten et solid fundament for vekst og videre optimalisering.

Les hele casen: Fra stykker til kilo i ostebransjen

 

Case 2: Forenkling av kompleks lagerplanlegging i frukt- og grøntbransjen

Frukt- og grøntbransjen kjennetegnes av komplekse prosesser. Naturen til bedriften vi nylig gjennomførte en SAP S/4HANA-implementering for, gjorde at prosjektet var litt av en utfordring. Ikke bare jobbet denne organisasjonen med forskjellige ERP-systemer for hver bedriftsprosess, den hadde også to salgskanaler: foodservice og detaljhandel.

De to salgskanalene og den korte gjennomstrømningstiden gjorde oppgaven vår temmelig komplisert. Det var også en annen utfordring som det nye systemet måtte ta hensyn til, nemlig nøyaktig oversikt over emballasjen. Ved å legge inn den store mengden ulike emballeringsinstruksjoner i det nye SAP Extended Warehouse Management-systemet, registreres nå alle disse variablene ned til minste detalj. Løsningen tar også hensyn til plukkerutene, og gir anbefalinger om den beste plukkestrategien i det komplekse høyvolumlageret.

Kort fortalt: for denne kunden måtte vi ta hensyn til noen bransjespesifikke utfordringer som vi klarte å fange opp i ett enkelt integrert system. Vi implementerte SAP S/4HANA med løsningene EWM (Extended Warehouse Wanagement) og transportstyring. Dette gjør at bedriften nå har en Single Source of Truth i alle driftsprosesser, sanntidsinnsyn i lagerbeholdningen og en administrasjon med mindre risiko for feil på grunn av automatisering. I tillegg er det nå etablert et grunnlag som kan brukes på andre lokaliteter. Faktisk var man ved det ene distribusjonssenteret så fornøyd med løsningen at systemet også ble tatt i bruk av en annen avdeling.

Les hele casen: Smarte løsninger for kompleksiteten i frukt- og grøntbransjen

 

Case 3: Kontroll over komplekse finansielle prosesser hos produsent av dyrefôr

Bedrifter i dyrefôrbransjen er komplekse. Hvorfor det? Historisk hadde de sitt utspring fra såkalte kooperativer, og det er også tilfelle i dag. De betjener derfor en gruppe medlemmer, noe som historisk sett har ført til oppkjøp av forskjellige bedrifter – i tillegg til produksjonen av dyrefôr – for å kunne gi medlemmene god avkastning. Det betyr også, at de ofte har et fragmentert digitalt landskap, med forskjellige enheter. Og, det gjør den økonomiske administrasjonen til en vanskelig oppgave.

Vi strømlinjeformet disse komplekse finansielle prosessene for en stor aktør innen dyrefôr. Bedriften har ikke mindre enn 18 bedrifter under seg som enheter. Kooperativet bestod blant annet av en forsikringsgruppe og byggevarehandler. Nesten hver eneste enhet hadde sin egen løsning for økonomisk rapportering. Den største utfordringen? Sentral rapportering og konsolidering. Vi valgte derfor å implementere en finansiell ryggrad fra SAP som koblet sammen alle de løse enhetene og fungerte som et sentralt punkt for hele administrasjonen.

Les hele casen: Et sentralt finansielt punkt for et dyrefôrkooperativ

 

Kjedeintegrasjon som must-do for alle bransjer innen næringsmiddel- og jordbruksbransjen

Kontroll over hele kjeden din. Fra innkjøp til logistikk og fra økonomi til lagerstyring. For å oppfylle økende krav fra forhandlere og forbrukere, er en rask og oppdatert oversikt over bedriftsprosessene dine viktig, slik at du umiddelbart kan respondere på endringer i markedet. Ved å jobbe med de samme dataene i hele kjeden din, samt forbinde alle prosessene dine med hverandre, ligger du foran konkurrentene dine. Kjedeintegrasjon er altså nøkkelen.

Uansett hvilken bransje i næringsmiddelsektoren du er aktiv i: casene over viser deg at du med en fleksibel standardløsning kan oppnå nøyaktig det du setter deg som mål. Det eneste du trenger for å oppnå dette er eksperter som ikke bare har omfattende erfaring innen programvareimplementeringer, men som også kjenner din bransje til fingerspissene. Slik finner du de løsningene som er best for optimalisering av din spesifikke kjede, og som gir organisasjonen din det ekstra løftet som ikke bare gjør den fremtidssikker, men som også gjør at du kan forsvare og forbedre din posisjon i markedet.

Er du nysgjerrig på hvordan vi kan løfte din bedrift i næringsmiddel- og landbruksbransjen til et høyere nivå? Våre eksperter vil gjerne løse disse utfordringene!

Similar posts

Nortura velger SAP-kompetanse
Read more
itelligence har inngått partneravtale med Evry Norge
Read more
Migration to S/4HANA
Read more
nye medarbeidere
Read more
Use the itelligence insights finance technology survey to benchmark your finance digital transformation
Read more
nye medarbeidere
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.