Hvordan kan organisasjoner dra nytte av Robotic Process Automation i samspill med ERP systemer som SAP?

 

I denne bloggen ønsker vi å vise noen av de utfordringer mange organisasjoner erfarer, og hvordan disse er mulig å løse med Robotic Process Automation.

Robotic Process Automation (RPA) er i vinden, men automatisering av oppgaver er i og for seg ikke noe nytt i SAP og andre ERP-systemer. Vi har i foregående tiår benyttet ulike verktøy i SAP til å automatisere oppgaver som ellers ville vært manuelle. Vi har f.eks. benyttet batch input til å implementere enkle grensesnitt og innlastninger fra regneark.

Norske og nordiske ERP-kunder er, ut ifra vår erfaring generelt, langt fremme på digitalisering ved at de i stor grad utnytter den innebygde kapabilitet i ERP-systemet de har investert i, noe vi i årevis har jobbet sammen med våre kunder for å oppnå.

Et eksempel er bruken av strukturerte referanser (KID) på innbetalinger, som de fleste norske organisasjoner benytter i avstemming av reskontro. Dette muliggjør høy grad av automatikk i bankavstemming, kun ved benyttelse av standard SAP ERP-funksjonalitet. Mesteparten av tiden benyttet på bankavstemming er hovedsaklig på å plassere og håndtere unntakene hvor referanser mangler og det forekommer beløpsavvik.

Så hvorfor er Robotic Process Automation en spennende mulighet, og hvordan kan ERP-kunder gjøre bruk av dette?

Selv om de fleste SAP-kunder i stor grad har automatisert sine prosesser finnes det muligheter for ytterligere forbedringer. I hovedtrekk kan Robotic Process Automation hjelpe organisasjoner med å:

  • Frigjøre ansatte fra repetitive og slitsomme oppgaver
  • Unngå menneskelige feil
  • Raskere fullføring av oppgaver og forbedret beslutningsgrunnlag
  • Etablere og sikre sporbarhet

De fleste organisasjoner har mange systemer i systemlandskapet hvor RPA kan være nyttig. Et eksempel på en utfordring mange bedrifter erfarer, er når underleverandørene sender timelister på e-post, som deretter skal lastes opp til et ERP-system. Denne tidkrevende oppgaven kan løses ved hjelp av Robotic Process Automation. På 2 uker har vi implementert denne automatiseringen hos en kunde, noe som har gitt en innsparing på 20 dagsverk per år. I tillegg, har det ført til 0% feilprosent og raskere prosesseringstid.

Robotic Process Automation er et godt og tidsbesparende verktøy på repetitive oppgaver med høyt volum, og RPA-implementeringer karakteriseres av kort implementeringstid og høy nytte-kostnad.

Men, man bør også være åpen for å vurdere om tilfeller hvor kvalitet på data og tjenester er drivende, kan løses med Robotic Process Automation. Dette i seg selv kan potensielt gi høy nytte-kostnad, selv om det kan være vanskeligere å kvantifisere. Så kort sagt kan RPA gi både kvantitativ- og kvalitativ verdi – i de fleste tilfeller, både-og.

I neste innlegg vil vi vise hvordan Robotic Process Automation kan benyttes i samspill med kunstig intelligens og maskinlæring.

Similar posts

Nortura velger SAP-kompetanse
Read more
itelligence har inngått partneravtale med Evry Norge
Read more
Migration to S/4HANA
Read more
nye medarbeidere
Read more
Use the itelligence insights finance technology survey to benchmark your finance digital transformation
Read more
nye medarbeidere
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.