Hvordan komplementere kunstig intelligens og maskinlæring med Robotic Process Automation?

Virtual reality adds new dimensions to the level of customer experience.

I forrige innlegg presenterte vi en utfordring, og viste hvordan en ganske enkel oppgave kunne automatiseres ved bruk av RPA.

Det er også interessant når Robotic Process Automation blir brukt i samspill med og inkluderer teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring – med andre ord intelligent Robotic Process Automation.

Med AI og maskinlæring kan nedslagsfeltet til nyttige og lønnsomme Robotic Process Automation initiativ flyttes, og vi kan løse flere og mere komplekse utfordringer på en smartere måte.

Et eksempel er i forbindelse med bruken av chatbot, og hvordan RPA-bots kan gjøre chatbots smartere.

Et annet eksempel på bruk av maskinlæring som komplement til RPA, er i prosessen rundt avstemming av varer og faktura mottatt (VM/IF). I avstemming er det vanlig at en viss prosentandel av fakturaene ikke kan avstemmes med varer mottatt – dette gjelder både ved 2-veis og 3-veis VM/IF. Slike avvik kan ha mange ulike årsaker. Det kan være feil og mangler på innkjøpsordren, varemottaket og så videre. Det kan også være vanskelig og tidkrevende å identifisere årsakssammenhengen.

I en vanlig prosess for VM/IF avstemming er idenfikasjon av rot-årsaken til avvik en manuell oppgave. Da det normalt er relativt mange fakturaer mottatt, ligger det til rette for at en robot med maskinlæring kan hjelpe til med å automatisk identifisere den underliggende årsak og derav foreslå håndtering av avvikssituasjonen til sluttbruker.

Denne automatiseringen ved benyttelse av Robotic Process Automation og maskinlæring har fordeler som:

  • Tidsbesparing i fakturahåndtering
  • Bedret identifisering av årsaker til pris og mengdeavvik
  • Bedret datakvalitet
  • Raskere periodeavslutning

Med mange fakturaer, er en slik løsning og investering en god avkastning.

 

Similar posts

Read more
Read more
Read more
Read more
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.