Kontroll over komplekse økonomiske prosesser hos produsent av dyrefôr

Bedrifter i dyrefôrbransjen er komplekse. Historisk hadde de sitt utspring fra såkalte kooperativer, og det er også tilfelle den dag i dag. Utover produksjonen av dyrefôr, har kooperativene ofte kjøpt opp forskjellige bedrifter for å kunne gi medlemmene god avkastning. Det betyr også, at de ofte har flere forskjellige enheter og et fragmentert digitalt landskap, som gjør den økonomiske administrasjonen til en vanskelig oppgave.

En økonomisk ryggrad

Vi strømlinjeformet de komplekse økonomiske prosessene for en stor aktør innen produksjon av dyrefôr. Bedriften hadde ikke mindre enn 18 bedrifter under seg, og bestod blant annet av et forsikringsselskap og byggevarehandel, og nesten hver eneste enhet hadde sin egen løsning for økonomisk rapportering. Den største utfordringen? Sentral rapportering og konsolidering. Vi valgte derfor å implementere en finansiell ryggrad fra SAP som koblet sammen alle de løse enhetene, og fungerte som et sentralt punkt for hele administrasjonen.

En SaaS-løsning som er tilpasset alt

Fôrsektoren har bransjespesifikke krav som kun et best-of-breed-system kan fange opp. Det betydde at det måtte innføres en programvareløsning som kunne tilpasses sømløst. Den finansielle komponenten i SAP Business ByDesign viste seg å være best egnet til dette. Dette er en SaaS-løsning som er lett å koble til andre systemer. Den informasjonen som kommer inn via «eget» ERP flyter sømløst over til det sentrale punktet i SAP. Der blir alle data nå lagret og behandlet, og derfra kan medarbeiderne i alle de forskjellige enhetene utføre sin økonomiske rapportering.

Fra «øyer» til et shared service center

Det er ikke vanskelig å gjette seg til fordelene: bedriften sparer både tid og penger. Den digitale restruktureringen av økonomien betydde imidlertid at det også skjedde endringer i organisasjonen. Der hver enhet først hadde egne «øyer» og rapporter, er dette nå sentralisert i et shared service centre for økonomi. 20 forskjellige regnskapssystemer er nå innarbeidet i en enkelt struktur som det kan rapporteres fra. Det gjør at muligheten for feil er betraktelig mindre, og dobbeltarbeid er historie.

Endringsstyring som essensiell del

Vi tok oss tid til å veilede medarbeiderne i bedriften i endringene som den nye økonomiløsningen ville medføre. Som implementeringspartner er veiledning i den nye arbeidsmåten en vital del av implementeringen og til syvende og sist står og faller løsningens suksess på i hvor stor grad den adopteres av de som skal jobbe med den. I dette tilfellet bar tilnærmingen frukter –  SAP Business Finance kunne gå live til avtalt tid og pris, og ble omfavnet av personalet. Og det liker vi!

Er du nysgjerrig på hvordan vi kan strømlinjeforme komplekse økonomiske prosesser i din bedrift? Eller optimalisere logistikk- eller produksjonsprosesser med en bransjespesifikk løsning? Våre eksperter vil gjerne løse disse utfordringene!

 

Les flere caser

Similar posts

Nortura velger SAP-kompetanse
Read more
itelligence har inngått partneravtale med Evry Norge
Read more
Migration to S/4HANA
Read more
nye medarbeidere
Read more
Use the itelligence insights finance technology survey to benchmark your finance digital transformation
Read more
nye medarbeidere
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.