Nortura og itelligence i gang med tidenes SAP-utrulling

Nortura SAP-utrulling

itelligence har i flere år bistått Nortura med innføringen av SAP i hele organisasjonen. Forarbeidet er gjort, piloten er gjennomført og samarbeidet mellom Nortura og itelligence fungerer bra. Foruten trøndernes kjøttprodusent nr. 1, Malvik, bruker også fabrikken på Otta SAP i alle ledd i produksjonen. Representanter fra Nortura sier det slik: – Det er gledelig å se at systemet fungerer og at vi nå tar ut flere og flere av gevinstene SAP gir.

Prosjekteier i Nortura, Erik Høeg, tok over prosjektet fra kundens side ved nyttår. – Det er gjort gode og konstruktive grep i Nortura for å sikre en vellykket utrulling, sier Erik. Han sier videre at når alle fabrikkene våre i hele Norge nå skal over, lykkes vi kun om Nortura og itelligence jobber konstruktivt og godt sammen. – Det er gledelig å se at nettopp dette nå skjer.

Før sommeren rulles det ut ytterligere to fabrikker, og da er de fire første i gang. Prosjektet skal rulle ut SAP til flere enn 30 fabrikker over en periode på 2 år.

Nortura SAP-utrulling

Se våre øvrige kundehistorier her.

Similar posts

Nortura velger SAP-kompetanse
Read more
itelligence har inngått partneravtale med Evry Norge
Read more
nye medarbeidere
Read more
nye medarbeidere
Read more
Mennesker på kontor
Read more
Årets SAP-partner - itelligence
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.