Ny EAM-løsning gir Nortura bedre kontroll over vedlikeholdet på fabrikkene

Nortura står nå midt i en utrullingsfase der alle selskapets produksjonssteder flytter hele IT-plattformen sin til ERP-systemet SAP. På vedlikeholdsområdet implementeres SAPs Enterprise Asset Management-løsning, som er en integrert del av SAP-løsningen.

Enklere å drive forebyggende vedlikehold

Ønsket til Nortura var å gå bort fra mange separate IT-løsninger og i stedet samle alt på én plattform med standardiserte løsninger og prosesser, noe de nå får gjennom SAP. Som en integrert del av systemet får Nortura også glede av en EAM-løsning som gir dem bedre oversikt over vedlikeholdsarbeidet ved fabrikkene sine.

– Det nye systemet gir oss et godt grunnlag for å optimalisere hele vedlikeholdsprosessen, og sørger for at vi har tilgang til korrekte og lett tilgjengelige data for både forebyggende og korrektivt vedlikehold.

SAP er bygd opp på en slik måte at Nortura med bakgrunn i historiske data kan revidere vedlikeholdsplanene når det gjelder innhold, intervaller, antatt deleforbruk, nødvendige ressurser og så videre.

– Det gir oss ganske enkelt et godt grunnlag for å drive «korrekt» forebyggende vedlikehold, sier Magne Johannessen, vedlikeholdssjef i Nortura.

I Nortura deles vedlikehold som hovedprinsipp inn i to deler. Den ene delen tar for seg vedlikehold på bygg og tilhørende infrastruktur, for eksempel kuldeanlegg, dampanlegg, varmeanlegg, elektriske anlegg og andre ting som er nødt til være operativt for at det hele skal gå rundt. Den andre delen omfatter vedlikehold av selve produksjonsutstyret.

– En av de største fordelene med det nye systemet er at arbeidsordrene er knyttet direkte mot økonomisystemet, noe som gir oss et korrekt kostnadsbilde for hver enkelt maskin og hver prosesslinje med hensyn til vedlikehold, sier Magne Johannessen.

Bedre tilgang på reservedeler

Nortura er en av Norges største matprodusenter og har 26 fabrikker over hele landet, fra nord til sør. Den høye produksjonen stiller krav til at alt utstyret fungerer som det skal, og skulle noe gå galt, sørger EAM-løsningen for at de ulike fabrikkene har god og rask tilgang på reservedeler ved behov.

– En stor fordel med det nye systemet er at vi har fått et «gjennomsiktig» reservedelslager på tvers av fabrikkene våre, sier Johannessen, før han gir et eksempel. Befinner du deg på fabrikken i Målselv og trenger en reservedel, kan du gjennom et enkelt søk finne ut hvilke andre fabrikker i systemet som har den delen på lager. Dette gjør det enkelt å hente reservedeler fra andre fabrikker når vi opplever plutselige stopp.

Var i utgangspunktet skeptiske til systemet

– Vi var litt skeptiske til å begynne med, for vi hadde et godt forhold til vedlikeholdssystemet vi allerede brukte. Vi hadde noen bekymringer rundt kompleksiteten det innebar å implementere et fullintegrert system som henger sammen med økonomi, innkjøpsavtaler og produksjon.

Etter hvert som systemet ble implementert og tatt i bruk på fabrikkene, har imidlertid skepsisen i stor grad forsvunnet. Dette henger sammen med at den enkelte tekniker ser at de mestrer systemet, og at det gir dem en god del nye muligheter.

– I ettertid har vi innsett at noen av tingene vi var mest skeptiske til, faktisk er de som har gitt oss akkurat de resultatene vi var ute etter, sier Magne Johannessen.

Fikk god hjelp av itelligence

Fordi Nortura er en så stor virksomhet, hadde de i starten også noen utfordringer med ulikt teknologisk kompetansenivå blant brukerne.

– Noen tok i bruk det nye systemet på null komma niks, mens andre hadde større problemer med den nye teknologien og ville gå tilbake til det forrige systemet vi brukte, sier Johannessen.

For å hjelpe de ansatte i gang med bruken av systemet fikk Nortura god hjelp fra sin SAP-implementeringspartner itelligence.

– Vi har fått god bistand fra svært kompetente personer fra itelligence som har hjulpet oss med det vi har hatt behov for, for eksempel når det gjelder å trekke ut data, overføre data fra det gamle systemet til det nye, og også når det gjelder oppfølging, opplæring og brukerstøtte, sier Johannessen.

Han forteller videre at Nortura allerede begynner å se at det nye systemet gir besparelser, og skryter av det gode samarbeidet med itelligence.

– Samarbeidet har vært helt perfekt, og de var tålmodige og veiledet oss på riktig spor de gangene vi opplevde problemer. Vi er godt fornøyd med vedlikeholds-, innkjøps- og lagerstyringsfunksjonene i det nye systemet, og vi har hentet inn besparelser på vedlikeholdssiden fortere enn det vi hadde sett for oss, avslutter han.

 

Similar posts

Read more
Read more
Read more
Read more
Virtual reality adds new dimensions to the level of customer experience.
Read more
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.