Dato for obligatorisk SAF-T format nærmer seg – er du klar for den nye rapporteringsstandarden?

SAF-T regnskapsdata

Stadig mer omfattende digitalisering krever nye løsninger. Digitale innsendinger av regnskapsdata vil bli den nye hverdagen for de fleste bedrifter fra og med 1.1.2020.

Vi i itelligence står klare til å bistå deg med overgangen og vil gjerne ta en uforpliktende prat. Kontakt oss gjerne direkte for å sette opp et møte.

Elektronisk utveksling av regnskapsdata

SAF-T (Standard Audit File – Tax) er en internasjonal OECD-anbefaling for elektronisk utveksling av regnskapsdata i et standardisert format. Anbefalingen spesifiserer ikke det tekniske formatet, men i Norge er det valgt å benytte standarden med XML-format.  Dette innebærer at virksomheter må konvertere regnskapsdata til en XML-fil, for så å oversende filen elektronisk til skattemyndighetene.

Fra og med 2020 vil den elektroniske rapporteringsstandarden SAF-T være obligatorisk for alle bokføringspliktige. Bokføringspliktige som har mindre enn 5 millioner kroner i omsetning eller som har færre enn 600 bilag i året er unntatt fra kravet, med mindre de har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig. Innsending av regnskapsdata på SAF-T formatet skal kun være påkrevd ved bokettersyn, dersom myndighetene etterspør slik data. Selv om det vil være obligatorisk med SAF-T som rapporteringsstandard fra 1. januar 2020, vil første mulige tidspunkt for kontroll være 10. april 2020 i forbindelse med første mva-termin. SAF-T vil bli innført i flere faser, der første fase omfatter kontospesifikasjon (hovedbok), kunde og leverandørspesifikasjoner (reskontro), mva-koder og nødvendige faste data. I fremtidige faser vil mer omfattende regnskapsdata som for eksempel detaljerte fakturaopplysninger, anleggsmidler og særavgifter bli innført.

Effektivisert bokettersyn og bedre dataflyt

Hovedformålet med SAF-T er å effektivisere bokettersyn og bedre dataflyten. Formatet vil gjøre det enklere å importere data for analyse og konsolidering, og ny teknologi gjør det mulig å gjennomføre hyppigere kontrollering samt bedre kvaliteten i gjennomføringen av disse. Standardisering av dataformat vil på sikt være en fordel for alle parter involvert i kontrolleringen av bokføringspliktige. Den nye rapporteringsstandarden påvirker selvfølgeligvis arbeidet til både skatteetaten og bokføringspliktige, i tillegg til regnskapsbyråer, revisorer og systemleverandører. Forskriftsendringen vil indirekte bidra til utvikling av nye løsninger – løsninger som gir en mer effektiv og detaljert innsikt. Dette er med på å bidra til at virksomheter kan drive mer lønnsomt og effektivt.

Aktiver SAF-T for Norge med bistand fra våre eksperter

I itelligence ser vi et stort behov på markedet for bistand i forbindelse med aktivering av SAF-T. For å klargjøre rapporteringsstandarden må ny funksjonalitet bygges i ERP-systemene. Dette krever at selskaper er godt forberedt og har ressurser tilgjengelige da det er behov for initiativer på tvers av organisasjonen, som ofte foregår parallelt. Formatet SAF-T baserer seg på standard norsk kontoplan, og krever at regnskapskontoer mappes deretter.

Ansvaret for at regnskapsdataene leveres på riktig format ligger først og fremst på selskapene, men som systemleverandør vil vi bistå våre kunder med å klargjøre SAF-T. Derfor har itelligence utarbeidet “Prosjekt – SAF-T”, en pakketert løsning for å aktivere SAF-T. Basert på en kort analyse for å definere konsekvens og potensielle endringer vil itelligence kunne aktivere SAF-T i kundens system til en fast avtalt pris. Med vårt dedikerte team står vi klare for å analysere eksisterende kontoplan og mva-oppsett for å avdekke gjennomførbarhet og hva som kreves før implementering av SAF-T.

Usikker på hvor du skal begynne? Vi anbefaler en gjennomgang av struktur i firmakoder og næringsoppgaver på forhånd, for å identifisere eventuelle avvik mellom virksomhetens struktur og Skatteetatens krav til SAF-T formatet. Slike avvik krever en avklaring mellom kunden og Skatteetaten før itelligence kan igangsette videre analyse.

Ønsker du mer informasjon om de nye kravene, og hvordan itelligence kan hjelpe deg med implementeringen av SAF-T er du velkommen til å kontakte oss for en uforpliktende samtale.

Similar posts

itelligence har inngått partneravtale med Evry Norge
Read more
Nortura velger SAP-kompetanse
Read more
Migration to S/4HANA
Read more
nye medarbeidere
Read more
Use the itelligence insights finance technology survey to benchmark your finance digital transformation
Read more
nye medarbeidere
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.