itelligence får patent i USA

Patent

itelligence har nylig fått patent på en programvareteknologi til regelbasert styring av data i forretningsløsninger. Nilfisk-Advance i Danmark er blant brukerne av den patenterte teknologien i itelligence-produktet it.mds.

Etter en tre år lang prosess og avgrensning i forhold til Apples og SAPs patenter, har itelligence Nordic nå fått patent på teknologien bak produktet it.mds. MDS står for «Master Data Simplfied», som man kan bruke i store bedrifter for å bedre kvaliteten av data ved å automatisere utfylling av datafelter ved hjelp av en rekke regler. Ideen er å intelligent gjenbruke stamdata, for eksempel i en SAP-løsning.

«Enkelt sagt kan teknologien redusere arbeidet med å legge inn konkrete data i bedriftens forretningsløsning med 90 %. Medarbeidere sparer altså tastetid ved å opprette kunder, produkter, partnere, leverandører og andre viktige data. Bedriften kan også bedre datakvaliteten hvis de lar vår patenterte teknologi styre og automatisere grunndata.» Sier strategidirektør Thomas Stig Nielsen fra itelligence Nordic.

Både SAP og Apple lot høre fra seg i den amerikanske patentprosessen, men da den danske organisasjonen valgte å se bort fra samme teknologi til mobiltelefoner forsvant interessekonflikten med Apple. SAP sin indekseringsteknologi gjelder mer sentrale data på portaler og rekker ikke ut i alle ledd av ERP-løsningen. Med disse avgrensningene ble itelligence Nordic eier av en patent i USA. Dansk og europeisk patentrett omfatter kun i mindre grad programvarer og ideer, og derfor ble det kun søkt patent i USA.

Nytt patent skal bidra med verdi

«Mange undersøkelser viser at datakvalitet er avgjørende for bedriftens prestasjoner. Både i forhold til effektivitet og soliditet i de fysiske prosessene, men også i relasjon til ledelse og forretningsanalyser.» Sier Thomas Stig Nielsen. Han fortsetter: «Derfor vil vi bruke patenten til å dokumentere at vi har noe verdifullt å bidra med. Denne teknologien reduserer en stor manuell driftsbyrde for mange medarbeidere til en langt mindre tidkrevende oppgave for noen få dataledere med overblikk over bedriftens ERP-miljø.»

Tanken om å sette regler og prinsipper opp for stamdata gir konkrete fordeler i et internasjonalt konsernt som Nilfisk-Advance. Selve besparelsen ved å unngå millioner av unødvendige tastetrykk blir til tusenvis av timer på årsplan, men rasjonaliseringen gir også bedre datakvalitet. I tilegg til Nilfisk-Advance er også Cheminova og Logstor i Danmark brukere av den nå patenterte danske programvaren.

Lignende innlegg

Master Data
Les mer
e-faktura elektronisk betaling
Les mer
SAP-sertifisert leverandør
Les mer
Dokumenthåndtering
Les mer
SAP HANA
Les mer
Økonomistyring nyheter
Les mer

Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål