Mobility

Den digitale revolusjonen er over oss. Det kommer hele tiden nye ting man ikke tidligere kunne forestille seg, og det går raskt! Dette smitter også av på forretningsverdenen hvor teknologien blant annet kan brukes til å optimere arbeidsflyten samt foreta automatiske datakompliasjoner.

Ved å forlenge prosessene i SAP fra skrivebordet og den klassiske GUI til mobile enheter kan arbeidsprosessene tilpasse seg den enkelte medarbeiders arbeidsflyt og dermed optimeres (til tider automatiseres). På denne måten unngår man langvarige administrative papirprosesser, feilregistreringer, dobbeltføringer, upresis data etc. Med en rask og nøyaktig datakompliasjon oppnår bedriften et datagrunnlag i sanntid som gjør at bedriften dermed kan reagere raskere på forretningskritiske endringer – både ovenfor kunder og seg selv.

Hos itelligence har vi hjulpet mange av våre kunder med å implementere mobile løsninger som tar utgangspunkt i SAP-prosessene, og deretter tilpasses den enkelte medarbeiders arbeidsflyt. Vi fokuserer på at løsningene skal være effektive og enkle, samtidig med at de skal ta høyde for de forskjellene som eksisterer i en bedrift. Vi arbeider med en variert palett av forskjellige teknologier som sikrer at vi leverer den riktige løsningen til våre kunder.

Våre leveranser strekker seg fra den innledende rådgivning og strategi med fokus på hva som skal til for å innføre mobile løsninger, til design med User Experience (UX) i førersetet, implementering/utvikling og påfølgene drift og eventuell hosting.

Hvis du har spørsmål eller bare ønsker å høre mer er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Last ned vår kundehistorie fra FOSS her.

Last ned vår White paper om Mobility her.

Hender_med_mobil_NO


Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål