Privacy – Norwegian version

Personvernerklæring for itelligence AG

Innledning

Firmaet itelligence AG, inkludert sine filialer i utlandet (heretter: “Vi”), er som driftsfirma av online-tilbudet under https://www.itelligencegroup.com det ansvarlige organet for bearbeiding av personopplysninger til online-tilbudets brukerne. Du finner våre kontaktopplysninger i online-tilbudets kolofon, kontaktpartnerne vedrørende spørsmål om bearbeiding av personopplysningene er nevnt direkte i denne personvernerklæringen. Vi tar vernet om din privatsfære og dine private opplysninger veldig alvorlig. Vi registrerer, bearbeider og bruker dine personopplysninger i overensstemmelse med innholdet i denne personvernerklæringen samt de anvendelige forskriftene om personvern. Med denne personvernerklæringen vil vi informere deg om i hvilken utstrekning vi registrerer, bearbeider og bruker dine personopplysninger.

Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som gjelder en privatperson som er identifisert eller som kan identifiseres. Dette gjelder alle opplysninger om din identitet, som for eksempel ditt navn, din e-postadresse eller din postadresse. Opplysninger, som ikke kan settes i forbindelse med din identitet (som for eksempel statistiske data, for eksempel om hvor mange som bruker online-tilbudet), er imidlertid ikke personrelaterte opplysninger.

Du kan prinsipielt benytte vårt online-tilbud uten å informere om din identitet og uten å oppgi personopplysninger. Hvis du derimot ønsker å innhente informasjon eller søke en stilling, spør vi deg etter navnet ditt og andre personlige opplysninger. Du står fritt til å avgjøre om du vil legge inn disse dataene. Vi gjør alltid oppmerksom på hvilke opplysninger som er nødvendige for å bruke det respektive tilbudet (pliktopplysninger).

En automatisert beslutningsprosess på basis av dine personopplysninger i forbindelse med bruken av vårt online-tilbud finner ikke sted.

Bearbeiding av personrelaterte opplysninger

Vi lagrer dine data på spesielt beskyttede servere innenfor Den europeiske unionen. Disse er beskyttet av tekniske og organisatoriske tiltak mot tap, ødeleggelse, tilgang, endring eller mot at dine opplysninger spres av uvedkommende. Tilgangen til dine opplysninger er kun mulig for noen få autoriserte personer. Disse er ansvarlige for den tekniske, forretningsmessige eller redaksjonelle behandlingen av nettsiden. Til tross for regelmessige kontroller er en fullstendig beskyttelse mot alle farer imidlertid ikke mulig.

Personopplysningene, som du videreformidler til oss via vårt online-tilbud, overføres kryptert via internett. For dataoverføringen bruker vi en SSL-kryptering (Secure Socket Layer).

Videreformidling av personopplysninger

Vi bruker dine personrelaterte opplysninger prinsipielt til oppfyllelse av ytelsene etter ditt ønske (for eksempel rekvirering av informasjonsmateriell eller bestilling av nyhetsbrev). Flere detaljer om de enkelte ytelsene finner du nedenfor.

Vi videreformidler dine opplysninger ikke til tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke, spesielt ikke til reklameformål. En videreformidling av dine personopplysninger skjer kun hvis du selv har samtykket i videreformidlingen av dine opplysninger eller hvorvidt vi på grunnlag av lovmessige bestemmelser og/eller påbud fra myndighetene hhv. domstolen er berettiget eller forpliktet til dette. Her kan det dreie seg spesielt om å gi opplysninger med henblikk på straffeforfølgning, risikoforebygging eller rettshåndhevelse av åndsverkrettigheter.

Databearbeidingens lovhjemmel

I det omfang vi innhenter ditt samtykke for å bearbeide dine personopplysninger, tjener art. 6 første ledd pkt. a) GDPR som lovhjemmel for databearbeidingen.

I det omfang det er nødvendig å bearbeide dine personopplysninger for oppfyllelsen av en avtale eller innenfor rammen av et kontraktslignende forhold, tjener art. 6 første ledd pkt. b) GDPR som lovhjemmel for databearbeidingen.

I det omfang vi bearbeider dine personopplysninger for oppfyllelsen av en rettslig forpliktelse, tjener art. 6 første ledd pkt. c) GDPR som lovhjemmel for databearbeidingen.

Som lovhjemmel for databearbeidingen kommer videre art. 6 første ledd pkt. f) GDPR i betraktning, hvis bearbeiding av dine personopplysninger er nødvendig for å ivareta vårt firmaets eller en tredjemanns berettigede interesse, og der dine interesser, fundamentale rettigheter og friheter ikke krever beskyttelsen av personopplysningene.

Innenfor rammen av denne personvernerklæring viser vi alltid til hvilken lovhjemmel vi baserer bearbeidingen av dine personopplysninger på.

Datasletting og lagringsvarighet

Vi sletter hhv. sperrer dine personopplysninger alltid hvis lagringens formål faller bort. I tillegg kan en lagring også skje hvis dette er nødvendig på grunn av rettslige krav, som vi er pålagt, for eksempel med tanke på lovbestemte oppbevarings- og dokumentasjonsplikter. I et slikt tilfelle sletter hhv. sperrer vi dine personopplysninger ved opphør av de respektive kravene.

Bruk av vår hjemmeside

Opplysninger om din datamaskin

Ved hver tilgang til online-tilbudet registrerer vi følgende opplysninger om din datamaskin: datamaskinens IP-adresse, forespørsel fra din nettleser samt tidspunktet for forespørselen. I tillegg registreres statusen og den overførte datamengden i forbindelsen med denne forespørselen. Vi registrerer også produkt- og versjonsopplysninger om den brukte nettleseren og datamaskinens operativsystem. Vi registrerer også fra hvilken nettside tilgangen til online-tilbudet skjedde. IP-adressen til din datamaskin lagres dermed kun i den tiden online-tilbudet ble brukt, og slettes deretter eller anonymiseres ved å forkorte den. Alle andre opplysninger lagres i en begrenset tid. Vi benytter disse opplysningene til drift av online-tilbudet, spesielt for å konstatere og eliminere feil, for å konstatere utnyttelsen av online-tilbudet samt for å foreta tilpasninger eller forbedringer. I disse formålene ligger også vår berettiget interesse for databearbeidingen i henhold til art. 6 første ledd pkt. f) GDPR.

Bruk av informasjonskapsler

For vårt online-tilbud brukes – som på mange internettsider – informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler, som lagres på din PC, og som lagrer bestemte innstillinger og data for utveksling med vårt online-tilbud. En informasjonskapsel inneholder som regel navnet på domenet som informasjonskapselen ble sendt fra samt informasjon om informasjonskapselens alder og alfanumeriske tegn for identifisering.

Informasjonskapsler gjør det mulig for oss å gjenkjenne din PC og dermed gjøre eventuelle forinnstillinger tilgjengelige. Informasjonskapsler hjelper oss til å forbedre online-tilbudet samt å kunne tilby en bedre og enda mer tilpasset service. Bruken av informasjonskapsler for gjenkjennelse av en registrert bruker er av tekniske grunner nødvendig.

Avhengig av innhold og lagringsvarighet finnes det forskjellige typer informasjonskapsler. De informasjonskapslene som brukes oftest av oss er såkalte “Session-Cookies” som slettes når du avslutter besøket på våre sider. I tillegg finnes det noen informasjonskapsler som lever lenge, som vi benytter for å gjenkjenne deg som bruker. Mange informasjonskapsler kommer direkte fra oss, i tillegg lagres og vurderes enkelte informasjonskapsler også av tjenesteleverandører (såkalte “Third-Party-Cookies“).

De fleste informasjonskapsler er innstilt slik at du automatisk aksepterer disse. Du kan imidlertid deaktivere lagring av informasjonskapsler eller innstille nettleseren på en slik måte at den gir en melding så fort en informasjonskapsel sendes. Vennligst ta hensyn til at du muligens kun innskrenket kan bruke vårt online-tilbud hvis du nekter lagringen av informasjonskapsler.

Cookie samtykke

Utvid elementet nedenfor for å se alle detaljer og gjennomgå ditt valg angående informasjonskapsler på dette nettstedet.

Google Analytics

På våre nettsider benytter vi Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics benytter såkalte “Cookier”. Det er tekstfiler som lagres på din PC som gjør det mulig å analysere din bruk av vårt nettsted. Opplysningene, som er generert av informasjonskapselen om bruken av denne nettsiden, blir som regel overført til en server fra Google i USA og lagret der. I tilfelle aktivering av IP-anonymiseringen på denne nettsiden, forkortes din IP-adresse derimot innenfor Den europeiske unions medlemsstater eller i unionens andre avtalestater på forhånd av Google.

Kun unntaksvis overføres den komplette IP-adressen til en av Googles servere i USA og forkortes der. På vegne av operatøren av denne nettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettstedet, lage rapporter om aktiviteten på nettstedet og levere internett-relaterte tjenester til nettsidens operatør. IP-adressen som oversendes fra din nettleser i forbindelse med Google Analytics, blir ikke kombinert med andre data fra Google.

Du kan hindre lagringen av informasjonskapslene med en tilsvarende innstilling av din nettleser-software; vi gjør deg derimot oppmerksom på at du i så fall muligens ikke kan benytte deg fullt ut av alle funksjonene på denne internettsiden. Du kan i tillegg hindre innsamling av data som genereres av informasjonskapslene om din bruk av nettsiden (inkludert din IP-adresse) på Google samt behandlingen av disse dataene fra Google, ved å laste ned og installere en nettleser-plugin som er tilgjengelig under følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du finner mer informasjon under http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de hhv. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (generell informasjon om Google Analytics og personvern). Angående online-tilbudet vårt gjør vi deg oppmerksom på at Google Analytics ble utvidet med koden “anonymizieIp() for å anonymisere IP-adressen, samtidig som den siste oktetten blir slettet.

Grunnet sikkerhetstiltakene (anonymisering og klagemulighet) mener vi at databearbeidingen for optimeringen av vårt online-tilbud kan sees på som berettiget interesse for databearbeidingen i henhold til art. 6 første ledd pkt. f) GDPR.

 

Deling av innhold (Share)

I vårt online-tilbud gir vi deg muligheten til å dele enkelte innhold med tredjemenn. Ved å kalle opp den respektive funksjonen åpnes et nytt vindu der alle nødvendige opplysninger for delingen av innhold må lastes inn. Dette vinduet er ikke lenger bestanddel av vårt online-tilbud, men stilles til disposisjon av tilbyderen av social-media-sidene der innholdene skal deles, eller en annen tilbyder. Det gjelder for så vidt henvisningene til bruken av social-media-kanalene (se nedenfor).

Søkerportal

Via vårt online-tilbud gir vi deg muligheten til å søke direkte en stilling i itelligence Group.

Bruk av personopplysninger i tilfelle søknad

Alle personopplysninger fra din søknad og alle vedlegg, som du opplyser om i din søknad, registreres, bearbeides og brukes av oss og våre datterselskaper kun under utvelgelsesprosessen og for interne statistikker. Dine personopplysninger lagres og bearbeides i henhold til de anvendelige personvernbestemmelsene. Lagring av dataene gjøres på en server til itelligence AG i Forbundsrepublikken Tyskland.

Vi skal eventuelt sende dine data også til en avdeling eller en filial som ikke er i landet der du først har interessert deg for en stilling. Det er kun de respektive personalansvarlige samt i spesielle tilfeller utvalgte ledere i itelligence Group som får tilgang til dine data. Dine opplysninger behandles strengt fortrolig. Det blir ikke gitt noen personlige opplysninger til tredjemann utenfor itelligence-gruppen.

Lagring av din søknad

Vi vil lagre dine personopplysninger i vårt system for å kunne tilordne eventuelle forespørsler, og for eventuelt å kunne komme tilbake til tidligere søkere i tilfelle ledige stillinger. Du har rett til å tilbakekalle bearbeiding av dine personopplysninger med virkning for framtiden, og å kreve en aktualisering eller korrektur, sperring eller sletting av dine personopplysninger. Du kan til enhver tid meddele dette per e-post til [email protected]

Hvis du har søkt på en utlyst stilling, slettes dokumentasjonen automatisk tre måneder etter at ansettelsesprosessen er avsluttet, med mindre det finnes øvrige berettigede interesser mot slettingen. Slike berettigede interesser i denne forstand er for eksempel bevisplikter i en rettergang i henhold til Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz-AGG (generell likebehandlingslov). Ved en søknad uten relasjon til en utlyst stilling (initiativsøknad) oppbevares søknaden så lenge som det finnes en mulighet for at søknaden kan være av interesse. Du har til enhver tid muligheten, også før utgang av den planlagte oppbevaringsfristen, til å kreve at søknaden din slettes. I tilfelle en vellykket søknad lagres de tilsendte opplysningene med bearbeidelsen av ansettelsesforholdet som formål, samtidig som det tas hensyn til de rettslige prinsippene. I alle andre tilfeller er lovhjemmelen for lagringen av dine søknadsopplysninger ditt samtykke i henhold til art. 6 første ledd pkt. a) GDPR.

Vi gjør oppmerksom på at dine opplysninger innenfor rammen av søknaden er frivillige.

Kommunikasjon med itelligence

Du kan ta kontakt med oss på forskjellige måter, blant annet via kontaktskjemaet i vårt online-tilbud og de forskjellige social-media-kanalene. I tillegg informerer vi deg gjerne regelmessig med vårt nyhetsbrev per e-post.

Kontaktskjema

I tilfelle du vil bruke kontaktskjemaet i vårt online-tilbud blir du spurt om personopplysninger som navn og e-postadresse. Vi registrerer og bruker opplysningene, som er videreformidlet via kontaktskjemaet, utelukkende med det formål å kunne besvare din forespørsel hhv. ditt anliggende.

Du kan selv avgjøre hvilke opplysninger du videreformidler til oss via kontaktskjemaet. Lovhjemmel for bearbeiding av dine opplysninger er ditt samtykke i henhold til art. 6 første ledd pkt. a) GDPR. Etter at vi har bearbeidet saken lagres opplysningene til å begynne med i tilfelle eventuelle forespørsler. En sletting av opplysningene kan til enhver tid kreves, i motsatt fall gjøres slettingen etter at saken er fullstendig bearbeidet; lovbestemte oppbevaringsplikter forblir uberørt av dette.

Social-media-kanaler

I vårt online-tilbud finner du lenker til sosiale nettverk. Lenkene ser du på tilbyderens respektive logo.

Ved å klikke på lenkene åpnes de respektive social-media-sidene som denne personvernerklæringen ikke gjelder for. For detaljer om bestemmelsene, som gjelder der, vennligst se de respektive personvernerklæringene til de enkelte tilbyderne; du finner disse f.eks. under:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de

Xing: https://www.xing.com/privacy

Før opphenting av de respektive lenkene gjøres ingen videreformidling av personrelaterte opplysninger til de respektive tilbyderne. Din opphenting av den lenkede siden er samtidig grunnlaget for databearbeidingen gjennom de respektive tilbyderne.

Nyhetsbrev

Når du registrerer deg for å motta vårt nyhetsbrev blir din e-postadresse benyttet til egne reklameformål inntil du melder deg av denne tjenesten. Hvis du i tillegg blir spurt om tiltalen, fornavn og etternavn, brukes de respektive opplysningene for tiltalen i nyhetsbrevet. En kombinasjon av disse opplysningene med ytterligere opplysninger skjer ikke.

Når du bestiller nyhetsbrevet får du regelmessig informasjon per e-post om de valgte temaene samt e-poster ved spesielle anledninger, for eksempel ved spesielle kampanjer. E-postene kan være personaliserte og individualiserte basert på våre opplysninger om deg. Samtidig med registreringen for nyhetsbrevet er du inneforstått med en brukerrelatert evaluering og profiloppretting (se også punkt “Profiloppretting med webtracking-verktøy”). Du må kun registrere deg for nyhetsbrevet hvis du er inneforstått med den beskrevne evalueringen og profilopprettingen. Tilbakekallelsen av ditt samtykke fører automatisk også til at du ikke lenger får nyhetsbrev.

For å registrere deg for vårt nyhetsbrev bruker vi, hvis du ikke har gitt oss din skriftlige samtykke, den såkalte double-opt-in-prosess, dvs. at vi sender deg et nyhetsbrev per e-post ikke før du uttrykkelig har bekreftet at vi skal aktivere nyhetsbrevtjenesten. Vi sender deg deretter en e-post og ber deg å klikke på en lenke, som du har fått i denne e-posten, for å bekrefte at du ønsker å motta vårt nyhetsbrev.

Lovhjemmel for bearbeidingen av dine opplysninger er samtykket i henhold til art. 6 første ledd pkt. a) GDPR, hvis du uttrykkelig har registrert deg for nyhetsbrevet. Innenfor rammen av de rettslige prinsippene kan det også være mulig at du får vårt nyhetsbrev også uten uttrykkelig samtykke fordi du har bestilt varer eller tjenesteytelser hos oss, og vi i forbindelse med dette har fått din e-postadresse, og at du ikke har informert oss om at du ikke ønsker å motta opplysninger per e-post. I dette tilfellet er vår berettigede interesse i å videreformidle direktereklame i henhold til art. 6 første ledd pkt. f) GDPR å anse som lovhjemmel.

Skulle du generelt ikke lenger ønske å motta nyhetsbrev fra oss, kan du til enhver tid tilbakekalle samtykket uten at det oppstår andre kostnader enn kostnadene for videreformidlingen i henhold til basisprisene. Bruk ganske enkelt avregistrerings-lenken, som finnes i hvert nyhetsbrev, eller send en beskjed i tekstform til oss eller til vår personvernansvarlige (f.eks. e-post, faks, brev).

Hvilke opplysninger registrerer vi og til hvilket formål?

E-postadresser

Hvis du gir oss din e-postadresse kommuniserer vi med deg per e-post. Vi skal ikke videreformidle din e-postadresse til tredjemenn utenfor itelligence Group. Hvis du ikke lenger vil motta e-poster fra oss, kan du meddele dette til enhver tid. Når du sender en e-post til oss, avhengig av hvordan e-postprogrammet ditt er innstilt, kan personopplysninger automatisk bli videreformidlet. Vi skal også disse behandle konfidensielt. I tilfelle du registrerer deg for tjenester av tredjemenn utenfor itelligence Group, er det eventuelt nødvendig å videreformidle deler av våre registreringsopplysninger til den respektive tjenestetilbyderen, som f.eks. din e-postadresse. Dette gjøres kun hvis det er nødvendig innenfor rammen av tjenesten du har bedt om.

Bestillinger og registreringer for arrangementer

Vårt online-tilbud inneholder bestillings- og registreringsskjemaer, som du kan fylle ut for å be om opplysninger, produkter og tjenester. I disse skjemaene registreres også økonomiske opplysninger som f.eks. din bankforbindelse eller ditt kredittkortnummer. Økonomiske opplysninger, som har blitt videreformidlet til oss på denne måten, brukes utelukkende til fakturering og gjennomføring av betaling ved denne spesielle prosessen. Lovhjemmel for dette er art. 6 første ledd pkt. b) GDPR; bearbeidingen av dine personopplysninger er nødvendig for oppfyllelsen av kontrakten med deg.

Opplysningene lagres så lenge hos oss som det er nødvendig for oppfyllelsen av kontrakten. Utover det lagrer vi disse opplysningene for oppfyllelsen av plikter ved kontraktens opphør og på grunn av handels- og skatterettslige oppbevaringsplikter i det lovbestemte tidsrommet. Oppbevaringsplikten er som regel 10 år til slutten av det respektive kalenderåret.

Online meningsmålinger

I våre meningsmålinger blir du muligens spurt om demografiske opplysninger som postnummer eller din bransje. Så sant det registreres kontaktinformasjon ved meningsmålingen, skal vi kun bruke disse til en ytterligere forsendelse av informasjon hvis du eksplisitt har gitt oss din tillatelse innenfor rammen av meningsmålingen. Også her har du mulighet til å tilbakekalle denne tillatelsen til enhver tid. Du kan selv avgjøre hvilke opplysninger du videreformidler til oss via kontaktskjemaet innenfor rammen av online meningsmålingene. Lovhjemmel for bearbeiding av dine opplysninger er ditt samtykke i henhold til art. 6 første ledd pkt. a) GDPR.

Mer informasjon

Personvern i hele itelligence Group

Som et globalt foretak driver vi en rekke nettsteder i hele verden. Det kan derfor hende at opplysninger, som du gir i et hvilket som helst land via en av våre nettsteder, blir videreformidlet elektronisk til serveren av disse nettstedene i et annet land. itelligence Group beskytter dine opplysninger i hele verden ved at vi underordner alle online-tilbud våre standarder og interne prinsipper som er beskrevet her.

Lenker til andre nettsteder

Vårt online-tilbud inneholder lenker til nettsteder fra andre tilbydere. Vi har ingen innflytelse på hvorvidt disse tilbyderne overholder de anvendelige personvernbestemmelsene. Vi er ikke ansvarlige for preventive personverntiltak eller innholdet på andre nettsteder. Vi anbefaler derfor at du informerer deg også på andre nettsteder om den respektive personvernerklæringen.

Bruk av kontaktopplysninger

Bruken av kontaktopplysningene, som er publisert innenfor rammen av kolofonplikten av tredjemenn for oversendelse av ikke uttrykkelig bestilt reklame og informasjonsmaterialer, nektes herved uttrykkelig. Vi forbeholder oss uttrykkelig rettslige skritt i tilfellet uønsket tilsending av reklameinformasjon, f.eks. via spam e-poster.

Dine rettigheter

Når det gjelder bearbeiding av dine personopplysninger kan du benytte deg av omfattende rettigheter. Først og fremst har du en omfangsrik rett til å kreve informasjon, og du kan i tilfelle kreve rettelsen og/eller slettingen hhv. sperringen av dine personopplysninger. Du kan også kreve en innskrenkning av bearbeidingen, og har rett til å klage. Med tanke på personopplysningene, som du har videreformidlet til oss, har du også rett til dataoverførbarhet. Hvis du vil gjøre dine rettigheter gjeldende og/eller ønsker å motta nærmere opplysninger, ber vi deg henvende deg til oss hhv. vår personvernansvarlige.

Et samtykke, som du har gitt en gang, kan til enhver tid fritt tilbakekalles for fremtiden. Ved tilbakekallelse av samtykket berøres ikke rettmessigheten av bearbeidingen som er gjort på grunn av samtykket inntil tilbakekallelsen har funnet sted. Kontaktperson for dette er også vår personvernansvarlige.

I tilfelle bearbeidingen av dine personopplysninger ikke beror på et samtykke, men gjøres grunnet en annen lovhjemmel, kan du nekte denne databearbeidingen. Din nektelse medfører en kontroll og eventuelt en avslutning av databearbeidingen. Du vil få informasjon om kontrollens resultat og får – så vidt databearbeidingen likevel skal fortsettes – fra oss nærmere opplysninger om hvorfor databearbeidingen er tillatt.

Hvis du mener at vår bearbeiding av dine personopplysninger ikke er i overensstemmelse med denne personvernerklæringen eller de anvendelige personvernbestemmelsene, kan du klage til vår personvernansvarlige. Den personvernansvarlige skal undersøke saken og informere deg om undersøkelsens resultat. Utover det har du også klagerett ved en kontrollerende myndighet.

Informasjon og spørsmål

Ved forlangende informerer vi deg om og hvilke personopplysninger om deg som er lagret hos oss. Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke om lagring og bruk av dine personopplysninger og/eller din brukerprofil til enhver tid for framtiden overfor itelligence AG, Online-Marketing, Königsbreede 1, D-33605 Bielefeld, Tyskland eller per e-post til [email protected] Du kan frem for alt til enhver tid tilbakekalle samtykket som du har gitt en gang for å motta et nyhetsbrev.

I tilfelle spørsmål med hensyn til bearbeiding av dine personopplysninger kan du henvende deg til vår personvernansvarlige, som også står til disposisjon i tilfelle informasjonsanmodninger, idéer eller klager.

itelligence AG

Klaus Brandhorst

Chief Information Security Officer

Königsbreede 1

D-33605 Bielefeld

E-post: [email protected]

Endring av personvernerklæringen

Personvernerklæringens status fremgår av datoangivelsen (nedenfor). Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen til enhver tid med gyldighet for fremtiden. Den til enhver tid gjeldende versjonen kan lastes ned direkte via online-tilbudet. Vennligst besøk vårt online-tilbud regelmessig, og informer deg om den gjeldende personvernerklæringen.

Redaksjonen avsluttet: Mai 2018


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.