Správa kmeňových záznamov materiálov pre NAFTA, a.s.

Pôvodne sme na spracovávanie nových kmeňových záznamov materiálov využívali zastarané offline formuláre alebo mailovú komunikáciu. To spôsobilo, že veľa dôležitých dát sa spätne nedalo vyhľadať vôbec alebo len veľmi ťažko. Vďaka itelligence je to však minulosť. Všetky dáta máme pod kontrolou.

Ing. Mária Hudecová, špecialista nákupu – senior, NAFTA, a.s.

Počet zamestnancov: 500+ (2019)
Tržby: MEUR 145,757 (2018)

NAFTA,a.s. je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Aktívne pôsobí v krajinách strednej Európy a v súčasnosti je prítomná okrem Slovenska aj v Českej republike, Nemecku, Rakúsku a na Ukrajine. NAFTA vo viacerých krajinách prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. S celkovou skladovacou kapacitou približne 60 TWh je pozícií 6. najväčšieho prevádzkovateľa zásobníkov plynu v Európe.

Benefits and Challenges

Východisková situácia

  • Využívanie zastaraných offline formulárov a mailovej komunikácie
  • Riadenie procesu požiadaviek mimo ERP systém
  • Problematické zisťovanie duplicity zakladaných záznamov
  • Decentralizovaná kontrola správnosti a úplnosti údajov

Benefity

  • Časová optimalizácia procesu zakladania nových kmeňových záznamov materiálov
  • Jednoduchý dohľad nad procesom schvaľovania, prípravou a založením KZM
  • Nižšie riziko chybného založenia KZM
  • Eliminácia duplicitných záznamov

Riešenie

  • Správa kmeňových záznamov materiálov [KZM]

NAFTA: Vďaka Správe kmeňových záznamov materiálov sa vám viac nestratia žiadne dôležité informácie

Vďaka itelligence riešeniu KZM spoločnosť NAFTA získala lepšiu kontrolu nad informačným tokom vo firme. Umožnilo im jednoduchšie a prehľadnejšie spravovať zakladanie kmeňových záznamov materiálov a optimalizovať údaje.

Vďaka Správe kmeňových záznamov materiálov [KZM] sa viac nestratia žiadne dôležité informácie

Súčasťou každodenných aktivít NAFTA, a.s. je aj spracovanie dát o nákupoch náhradných dielov a súčiastok do zariadení. Využívali sa na to predovšetkým zastarané offline formuláre a mailová komunikácia, vďaka čomu dochádzalo k chybám a zbytočnej duplicite zakladaných záznamov. Problematická bola aj kontrola správnosti a vyplnenia jednotlivých údajov.

Úlohou itelligence bolo vytvoriť riešenie na mieru, ktoré bude ľahko aplikovateľné do praxe a zjednoduší zakladanie kmeňových záznamov materiálov.
Súčasťou riešenia mali byť aj predpripravené profily pre vypĺňanie dát a profily pre workflow spracovania.

nafta sprava kmenovych zaznamov materialov

Vďaka riešeniu KZM v spoločnosti NAFTA,a.s. získali lepšiu kontrolu nad informačným tokom vo firme. Sú schopní jednoduchšie a prehľadnejšie spravovať zakladanie kmeňových záznamov materiálov a optimalizovať údaje.

Similar posts

Riešenie Digitálne katalógy zabezpečilo prehľadné evidovanie nákupných požiadaviek a následne aj kompletného nákupného procesu vrátane schvaľovania požiadaviek v ERP systéme. A to všetko tak, aby zamestnanci ušetrili pri spracovávaní dát čo najviac času.

Read more

Riešenie JEZ pomáha svojim užívateľom centralizovane evidovať všetky realizované dodávateľské a odberateľské zmluvy na jednom mieste, pričom všetky zmluvy sú evidované počas celého svojho životného cyklu. Jednou z najväčších výhod pre zákazníka je najmä prehľadnosť všetkých zmlúv v jednom systéme.

Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.