Consulting

200334255-001

Med deg hele veien

Våre råd er basert på 25 års erfaring med SAP. Vi kan SAP-løsninger ut og inn og vi forstår din bransje. Du kan derfor tilpasse din SAP-løsning til dine bestemte mål. Vi sørger for åpenhet i hvert enkelt steg – fra strategi til drift, og vi kan gi medarbeiderne dine grundig opplæring. Når du er oppe og går kan vi vedlikeholde SAP-løsningen din slik at den til enhver tid yter optimalt. Vi vil også fortsette å støtte deg når dine IT-behov endrer seg. På den måten vil IT-løsningene dine alltid være tilpasset den fasen du befinner deg i – enten du vokser eller omorganiserer, oppgraderer eller flytter.

Driv vellykket i lokale og globale markeder

Internasjonale prosjekter krever internasjonal erfaring, i tillegg til en partner med både global, regional og lokal rådgivningserfaring innen SAP sine løsninger. Du kan få tilgang til vårt utvalg av tjenester og våre støttefunksjoner hvor og når du har behov. Vår brede kunnskap hjelper deg med å holde fokus på målet. Prosjektteamet ditt jobber fullt og helt for å sikre at du er i rute. Som din partner kan du stole på vår SAP-ekspertise når vi hjelper deg med å rulle ut prosjekter – på tvers av landegrenser med ulike bestemmelser, språk og kulturer.

106544030

Implementer med sikkerhet

Hvert prosjekt starter med en plan basert på ett eller flere mål, noe som gjør at vi kan implementere til avtalt tid og budsjett. Etter 25 år reduserer vår metodikk risikoen, og maksimerer samtidig verdien av din SAP-investering. Vi sørger for fremgang med regelmessige kvalitetskontroller og holder deg oppdatert med proto-typing. Vi bruker også SAP Solution Manager, et utprøvd og testet verktøy, som hjelper oss med samarbeid fra begynnelse til slutt. Våre SAP- og bransjeeksperter jobber alltid tett sammen, som et rådgivningsteam og sammen med deg. Denne overføringen av kunnskap hvor vi “trener opp treneren” er viktig for at hvert prosjekt skal lykkes.

Prosesskompetanse

For å bedre prosessytelsen trenger du de riktige ekspertene. Selv om vi kjenner bransjen din, starter vi med et åpent sinn. Vi tilpasser aldri teknologien til prosessene, men vi undersøker prosessene i detalj. Bare da kan vi gi deg råd om det riktige SAP-systemet for deg. Vi kan hjelpe deg med å redusere kostnader, få bredere tilgang til data og til å raskere tilpasse deg når markedene endrer seg. Vår SAP-ekspertise og bransjekunnskap sørger for at dine IT-løsninger støtter nye prosesser, slik at du får bedre kontroll og reduserer feilprosenten med automatiserte arbeidsmetoder. Dette gjør det enklere å måle avkastningen på investeringene, spare tid og forbedre kundeservice, produktivitet og kvalitet.


Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål