Få mer ut av dine data

Få mer ut av dine data

Benytt deg av våre SAP-kunnskaper og ekspertise i bedriftsanalyse, business intelligence og finansiell planlegging. Du vil kunne oppdage skjult informasjon og finne den virkelig verdien av dataene.

Utlede innsikt fra data

Vår kunnskap om SAP-løsninger i dataintegrering vil hjelpe deg med å forstå data fra ulike kilder, strukturerte så vel som ikke-strukturerte. I tillegg til å forbedre tilgang og datakvalitet gjør SAP-løsninger det enklere å flytte, endre og trekke ut informasjon fra data. Du kan analysere kompleks, uforenlig informasjon og «big data». Kraften i SAP HANA gir bedrifter muligheten til å forbedre måten den samhandler med kunder, ansatte, leverandører og partnere på.

Oppdag skjulte verdier i data

Det finnes trender og muligheter så vel som skjult risiko i data. Med SAP-programmer kan vi hjelpe deg med å avdekke alle disse. Du vil lære mer om hvordan kundene oppfører seg og hvilke behov de har i øyeblikket, og du kan hjelpe teamene dine med å ta bedre beslutninger. Med detaljert informasjon kan du handle i øyeblikket; du kan gi kundene øyeblikkelig verdi og avdekke nye muligheter. Uansett hvor mye data som finnes kan du beholde kontrollen med SAP-løsninger.

Bedre prognoseanalyse

Hvis du vet hva som driver trendene, kan du forberede deg på dem. SAP sitt analyseverktøy viser hva som har skjedd tidligere, slik at du kan forutse fremtiden. Ved å komme endringene i forkjøpet kan du ta informerte beslutninger, gi kundene målrettede produkter og tjenester, og redusere risikoen. I tillegg fungerer prognoseanalysen med ditt eksisterende datamiljø.

Bedre datasikkerhet

Når du sikrer dataene ivaretar du også inntektene og omdømmet. Med SAP-applikasjoner kan du i større grad være proaktiv i å ivareta immateriell eiendom, eiendeler, ansatte, partnere og kunder. For å gi deg ekstra ro, har våre hosting- og applikasjonsforvaltningstjenester den høyeste grad av sikkerhet. Når vi leverer vedlikeholdstjenester til din SAP-løsning oppdaterer vi kontinuerlig sikkerheten for å håndtere de nyeste truslene.

Beslutninger i sanntid

De riktige verktøyene kan gjøre data til en gullgruve. Med de riktige Business Intelligence-verktøyene og programmene kan du konsolidere og analysere informasjon i sanntid. Følgelig vil dine driftsmessige og strategiske beslutninger være basert på fakta og innsikt, slik at du unngår kostbare forsinkelser. Denne SAP-løsningen integreres enkelt mens du vokser. Når behovene dine endres, kan du integrere mennesker, informasjon og prosesser. Kombinert med SAP HANA kan du behandle store mengder transaksjons- og operasjonsdata fra en rekke kilder på et øyeblikk.

Bredere tilgang til informasjon

Tillit til systemet, mobiliteten og infrastrukturen i programvaren er et solid grunnlag for videre samarbeid. Når du utvider tilgangen til informasjon, vil SAP-løsninger fjerne usikkerheten og gi deg sikkerhet ved bruk av funksjoner som autentisering, tildeling og innloggingsbeskyttelse. Disse prosedyrene binder sikkerhetsgapene mellom brukere, systemer og programmer, slik at du kan samarbeide på måter som gjør kundens liv enklere, uten å gå på akkord med sikkerheten.

Få bedre datakvalitet

I dagens datadrevne verden innhenter du mer informasjon enn noen gang. Informasjonen kommer fra et stadig større utvalg av kilder som gjør det vanskelig å sikre ensartet data. Med vår forenklede løsning for grunndata kan du konsolidere, harmonisere og administrere data sentralt. I tillegg er det mulig med SAP NetWeaver å integrere SAP-systemer med andre systemer for å skape en nøyaktig oversikt over kunder, produkter, leverandører og arbeidsstyrken din. Alt dette hjelper deg med å effektivisere forretningsprosesser og beslutningstaking.


Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål