Effektiv risikostyring

Effektiv risikostyring

Vær helt sikker på at du beskytter selskapets mest verdifulle eiendeler og balanserer risikoen ved avgjørelser.

Reduserte kostnader for risikostyring og overholdelse

Kostnadene for risikostyring går opp, og hver nye bestemmelse har potensiale til å endre hvordan bedriften må drives. Som et resultat kreves det mer tid og ressurser til å forstå og håndtere kompleksiteten i nye bestemmelser. Vi kan gi deg de redskapene for risikostyring du trenger for å redusere risikorelaterte kostnader. Vi sørger også for at SAP-løsninger for ledelse, risiko og kontroll (GRC) integreres i ditt eksisterende SAP-system.

Bedre oversikt i hele organisasjonen

Kan IT gi deg et helhetlig og tydelig bilde? Med informasjonen du trenger er det mulig å ta en kalkulert risiko, samt vite hva du skal gjøre. Du kan også bedre se de svake leddene i risikokjeden hvor du må forbedre kontrollene. SAP-løsninger kan forbedre hastigheten og nøyaktigheten i hvordan du vurderer risiko og hvor raskt du griper mulighetene.

Hvordan overvåke og måle risikokontroll

Et målekriterie for vellykket risikostyring er grad av kontroll. Våre SAP-løsninger sørger for solide retningslinjer for risikostyring og systemer for å administrere dette, inkludert automatiserte oppgaver. Slik kan du raskt se og rapportere om hvorvidt systemene fungerer eller svikter. Når kontrollene svarer til dine operasjonelle krav har du større fleksibilitet uten å måtte avbryte den daglige driften.

Overholde bestemmelser om sikkerhet og miljø

Når du ekspanderer må du overholde mange nye bestemmelser. For å holde tritt med dette er den vanlige responsen å legge til en ekstra prosess eller funksjon. Denne ad-hoc-tilnærmingen vil kanskje løse det umiddelbare problemet, men det kan også føre til overlappende ansvar, usammenhengende prosesser og dobbeltarbeid. Med SAP-løsninger for ledelse, risiko og overholdelse (GRC) kan du bedre forebygge og redusere risiko.


Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål