Mer effektivitet i driften

Driv mer effektivt

Markeder, trender og kunder er i konstant endring. Hvis bedriften din vil ha mer for mindre, former vi SAP-løsningene, tjenestene og teknologiene du trenger. Vi kaller det SAP-ekspertise.

Bedre oversikt over operasjoner og ytelse

Våre analyseeksperter står ikke tilbake for noen. Vi skreddersyr SAP-løsninger slik at du får en dypere forståelse av hvordan bedriften din fungerer. Med et driftsinstrumentbord kan du se hva som foregår fra dag for dag, fra minutt til minutt. Denne oversikten hjelper deg med å utarbeide treffsikre budsjetter og å nå dine mål.

Oppnå bedre kvalitet på produkter og tjenester

Programvare for bedriftsstyring forbedrer prosesser, gir bedre kontroll og sikrer stabil kvalitet. Som en SAP Global Partner tilbyr vi spesialistløsninger skreddersydd for kvalitetskontroll innen spesifikke bransjer og land, og vi hjelper deg med å utnytte løsningen maksimalt med den rette miksen av analyse og mobilitetsteknologi – lokalt, driftet i skyen eller administrert av oss.

Reduser avfall og duplisering

Avfallsreduksjon er en prioritet i grossistleddet og i handel-, forbrukervare- og i produksjonsbransjen. Mange bedrifter kan drive mer effektivt gjennom å optimalisere varebeholdningen. Du trenger en stabil plattform med høy tilgjengelighet for å gjennomgå og analysere status for varebeholdning i sanntid. Gjennom en effektiv IT-plattform kan du unngå svinn (spesielt gjelder dette for datostemplede varer), mangel på varer og overbestillinger. Alt dette vil gi deg økt kontroll over kontantstrømmen.

Eliminer de manuelle prosessene

Begrenset tilgang til ulike systemer som støtter forretningsoperasjonene dine kan gjøre at ting må løses manuelt – via e-post, telefonsamtaler og regneark. Som et resultat jobber du med delmengder av data som ikke stemmer overens i de ulike systemene. Med SAP-programvare for bedriftsstyring kan du strømlinjeforme, integrere og automatisere prosesser for å begrense risiko, usikkerhet og kostnader.

Automatisering av oppgaver

Når du vokser blir det viktigere å konsolidere regnskap, kundeservice og leveringskjeden. I tillegg krever utvidelser også mindre arbeidsintensive prosesser og systemer for å oppfylle bestemmelsene på de ulike stedene. Vår SAP-ekspertise i prosessautomatisering kan redusere tiden og kostnadene forbundet med gjentakende og tidkrevende oppgaver. I tillegg kan du oppnå bedre finansiell nøyaktighet, bedre kundeservice og økt produktivitet.

Integrere produksjonsprosesser

Et sammensatt landskap med enkeltstående IT-systemer gjør det vanskelig å skape strømlinjeformede prosesser og effektiv produksjon. Vi har samarbeidet med maskinspesialister og komponentprodusenter for å få bedre oversikt over produksjon til lager, produksjon for bestillinger og utvikling av bestillinger. Dette kan i neste omgang redusere ledetider, integrere verkstedgulvet og optimalisere materialflyten. Standardiserte produksjonsprosesser gjør det også enklere å respondere med fleksibilitet på kundenes etterspørsel. Alle deler av produktets livssyklus vil tjene på dette – fra idé til utvikling, planlegging, innkjøp, produksjon og kundeservice.

Responder på kundenes behov

Lurer du på hva kundene dine tenker og sier? SAP CRM, banebrytende programvare for kunderelasjonshåndtering, gir deg dyp innsikt. Kombinert med SAP HANA in-memory-databehandling, gjøres analyser som tidligere tok flere uker på få minutter. Med SAP 360 Customer får du sanntidsinformasjon slik at du kan forbedre salg, service og markedsføringens effektivitet og løpende. Det hjelper deg også med å forutsi og respondere med større presisjon på kundetrender.


Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål