Enklere finanser

Forenkle finansene

Med vår omfattende SAP-portefølje kan du få oversikt og kontroll over dine finansielle prosesser. Denne innsikten hjelper deg med å ta kommersielle beslutninger som kan bidra til økt profitt og effektivitet.

Standardiser regnskaps- og revisjonsrapportene

Du kan avslutte regnskapene dine raskere med en SAP-løsning som er designet for å forenkle og standardisere prosesser i regnskaps- og kontrollfunksjonene. Automatisering av oppgaver som journaloppføringer og utestående betaling vil gi bedre effektivitet. Du vil også få større kontroll når du bedre kan styre kontantstrømmen, samt å overvåke anleggsmidler og budsjetter. Du vil spare tid på analyse, planlegging og kontroll når du kan tilpasse rapporter basert på finansielle data i sanntid fra én og samme kilde.

Mer nøyaktige prognoser

I en verden i rask endring er det kritisk med visshet, blant annet ved å utarbeide nøyaktige prognoser for å bygge et tett forhold til kunder, ansatte, investorer og partnere. Med riktig SAP-løsning og ekspertise for finansielle systemer kan du lage ulike scenarier og utarbeide resultatene av disse. For eksempel har SAP Business Planning and Consolidation avansert variansrapportering slik at du kan sammenligne og analysere planer mot faktiske resultater. Med pålitelige finansielle data tilgjengelig er det enklere å ta beslutninger som hjelper deg å oppnå bedriftens mål.

Reduser kostnadene/få mer transparent finansiell styring

Transparent finansiell styring er nødvendig for å drive en effektiv virksomhet. Det sikrer at hvert team forstår og har ressursene til å oppfylle resultatmålene. Når du må overvåke, rapportere og presentere nøkkeltall, vil våre løsninger gjøre klargjøringen av finansielle rapporter raskere og enklere. I itelligence kombinerer vi strategisk tenkning med SAP-ekspertise og bransjekunnskap.

Få finansiell informasjon i sanntid

En stadig mer sanntidspreget verden skaper forventninger. Som forbrukere forventer vi å ha siste nytt om priser og tilbud. For bedrifter innebærer det en stor endring som ikke alle informasjonssystemer håndterer. Vår SAP- og løsningsekspertise kan hjelpe deg med å se driftsresultatene i øyeblikket. I tillegg til bedre oversikt og styringskontroll hjelper dette med å bygge tillit hos kunder, investorer og partnere.

Få kortere innkjøpstider

SAP-løsninger kan akselerere innkjøpsprosessen. Fra automatisering av oppgaver, til lenking av kjøpsdokumenter til revisjonsformål og bruk av flere ulike valutatyper – vår ekspertise strekker seg over en rekke internasjonale prosjekter. Poenget er at vi kan hjelpe deg og dine ansatte slik at de tilbringer mer tid på å skape verdi for ditt selskap. Samtidig vil bedre kunnskap om forbruk gi deg en sterkere forhandlingsposisjon overfor dine leverandører. Slik kan du få bedre kontroll over inventaret og en enklere innkjøpsprosess i hele bedriften.

Få bedre kontantstrøm

Kontantstrømmen er en balansekunst for selskaper av alle størrelser. Med programvare for bedriftsstyring fra SAP kan du redusere tidsforbruk fra ordre til kontanter betraktelig. Ikke bare kan du få en bedre oversikt over kjøpsprosessen, men med vår erfaring innen kontantstrømkontroll i ulike bransjer kan du ha en mer proaktiv tilnærming. For eksempel vil innlagte kontroller og sanntidsovervåking varsle hvis en del av innkjøpsprosessen sporer av.

Automatiser prosessene fra fakturering til betaling

Når du automatiserer en finansiell prosess bør målet være høyere produktivitet uten at presisjonen svekkes. Med vår SAP-ekspertise kan du akselerere fakturasyklusen med mer effektive prosesser fra fakturering til betaling, noe som eliminerer manuelle oppgaver og gir lavere feilprosent. På den måten vil kontantstrømsituasjonen forbedres, samtidig som du vil få bedre internkontroll for mottak av fakturaer, behandling og arkivering. Samtidig gjør standardiserte betalinger det mye enklere å overholde regler og bestemmelser, som ofte kan variere fra land til land.


Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål