Strømlinjeformet leveringskjede

Strømlinjeforme leveringskjeden

Med vår SAP-ekspertise kan leverandørnettverket bli mer resultatdrevet. Jobb mer produktivt, administrer leveringskjeden enklere, og optimaliser ressurser, inventar og plass.

Oppnå bedre kundeservice

Sett fokus på kundene. Resultatmåling vil hjelpe deg med å integrere leveringskjeden – fra planlegging til levering – basert på kundenes behov. Med statistikk om kundeadferd får du vital informasjon for økt kundelojalitet, slik kan du administrere leverandører, logistikk og inventar på måter som tilfredsstiller kundene. I tillegg vil jevnlige resultatmålinger hjelpe deg å redusere risiko og kontrollere kostnadene, samtidig som du forbedrer kundeopplevelsen.

Forutse og reager på endringer i etterspørsel

Du forstår kundene, du kjenner markedet og du ser mulighetene. SAP Supply Chain Management (SCM) er utviklet for å hjelpe deg å reagere raskere på endringer i markedsforholdene. Med et tydelig bilde av leverandører og logistikk kan du finne det riktige forholdet mellom tilbud og etterspørsel. SAP-programvare for etterspørselskontroll lar deg lage prognoser, planlegge, og – hvis det er nødvendig – endre leveringskjeden. Du kan også forutse hvordan kundene vil reagere på prisendringer og andre mulige scenarier.

Mer effektiv inventarstyring

Å unngå at lagerbeholdningen tømmes eller blir for stor er en konstant utfordring. Dårlig inventarstyring vil få konsekvenser for mer enn kontantstrømmen, det kan være skadelig for kundetilfredshet- og lojalitet, servicenivå og fortjeneste. SAP Extended Warehouse Management (EWM) og analyse gir deg bedre overblikk og kontroll over inventaret. SAP EWM er utviklet for store varelagre, og kan hjelpe deg med å automatisere vareflyt og kontroll over lagerbeholdning fra varelager til bestemmelsessted, slik at du kan tilpasse tilbudet til etterspørselen.

Senk leveringskjedekostnadene

Når bedriften vokser, vil antall leverandører du er avhengig av også øke. Hvor bra du håndterer relasjonene med andre selskaper er direkte relatert til leveringskjedeeffektiviteten. Med SAP Supply Chain Management (SCM) kan du styre hele logistikknettverket til en lavere kostnad gjennom bedre oversikt og kontroll. SAP Supplier Relationship Management (SRM) sørger for effektive prosesser og transparente innkjøp.

Strammere kvalitetskontroll

Når du knytter sammen systemene dine vil du også få bedre oversikt over alle faktorer som påvirker produktkvaliteten i ulike operasjoner. Ved å knytte sammen kvalitets- og produksjonssystemer kan du stramme grepet om kvalitetskontrollen ved å måle resultatene i leveringskjeden. Med programvare for bedriftsstyring fra SAP kan du koble sammen ulike deler av bedriften og gjøre samarbeid til den nye normen. Som et resultat kan du få fart på beslutningstakingen fra verkstedgulv til driftsledere.


Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål