Bedrifts­løsninger

Bedriftsløsninger

it.approval

Vår komplette løsning for automatisk godkjenning av fakturaer kan spare tid ved å forenkle flere interne arbeidsprosedyrer.

it.approval

it.chemicals

Vår bransjeløsning for kjemisk industri.

it.chemicals

it.consumer

Vår bransjeløsning for næringsmidler og forbruksvarer.

it.consumer

it.education

Vår bransjeløsning for høyere utdanning og utdanningsløp.

it.education

it.master data simplified (it.mds)

Vår løsning for å administrere styring av grunndata i et integrert system. Systemet kan redusere mengden grunndata som må behandles manuelt med 90 prosent.

it.mds

it.metal

Vår bransjeløsning for ikke-jernholdig metallindustri.

it.metal

it.service

Vår bransjeløsning for tjenesteleverandører.

it.service

it.SmartScan

Vår løsning for automatisk scanning reduserer konstnader for håndtering av dokumenter ved å minimere feil og maksimere datakvalitet.

it.SmartScan

it.trade

Vår bransjeløsning for engros og distribusjon.

it.trade

it.webshop

Vår helintegrerte nettbutikkløsning utviklet av itelligence kan spare ressurser, samt øke kundenes tilfredshet og lojalitet.

it.webshop

it.wood

Vår løsning for trevare- og møbelbransjen.

it.wood

it.x-EDIconnect

Vår løsning it.x-EDIconnect sikrer integrasjon mellom din bedrift, kunder og leverandører for maksimal utbytte av elektroniske beskjeder (EDI).

it.x-EDIconnect

it.x-press

Integrer budbringere, ekspress- og pakkeleveringstjenester i SAP-systemet og implementer helintegrert, elektronisk utveksling av data.

it.x-press

SAP Business Planning & Consolidation (BPC)

Vår tilnærming til SAP BPC gir økonomiteamet og ledere tilgang til sammenstilte rapporter i ett og samme miljø, på en intuitiv og fleksibel plattform.

SAP BPC

SAP Customer Relationship Management (CRM)

Engasjer kundene med tilpassede, differensierte opplevelser i flere kanaler og få bedre effektivitet i salg, service og markedsføring.

SAP Cloud for Sales

SAP ERP

Spiss konkurranseevnen og driv veksten med ressursplanlegging fra SAP.

SAP ERP-tillegg for blandeberegning

Vår metallindustriløsning for støperier som bruker blanding i produksjonen.

SAP ERP Blending Calculation

SAP Extended Warehouse Management (EWM)

Oppnå bedre oversikt over prosesser og varebeholdning, bedre varelagerplanlegging, samt mer effektive distribusjons- og lagerprosesser.

SAP EWM

SAP Global Trade Services (GTS)

Akselerer leveringskjeden på tvers av landegrenser. Kontroller kostnadene, reduser risikoen for importgebyrer og bøter, og få raskere tollklarering for import og eksport.

SAP Global Trade Services

SAP Governance, Risk & Compliance (GRC)

Vi kan hjelpe selskaper med å integrere finansiell og operasjonell kontroll i forretningsprosesser og automatisere GRC-programmer fra risikostyring til samsvarsrapportering.

SAP GRC Solutions

SAP Human Capital Management (HCM)

Forbedre effektiviteten og tjenesteleveringen gjennom automatisering av HR-operasjoner, få innsikt i arbeidsstyrkens ytelse og potensiale, og ta raske avgjørelser for å lukke gap i talent eller ferdigheter.

SAP HCM

SAP Product Life Cycle Management (PLM)

Gi grunnlag for utvikling av innovative nye produkter og redusere inntjeningstiden.

SAP PLM Consulting Solution

SAP Supply Chain Management (SCM)

Løsninger som hjelper deg bygge inn feiltoleranse og fleksibilitet i leveringsnettverket for raskere planlegging, bedre samarbeid og problemfri utførelse.

Supply Chain Execution Solution

Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål