Cloud

Cloud

SuccessFactors

SAP Business ByDesign er et komplett modulbasert forretningssystem i skyen som kan tilpasses enhver funksjon. CRM, finans, HR, logistikk, innkjøp og produksjon – interert rapportering på alle fronter. Gjennomførbart i sin helhet eller i deler, basert på den spesifikke situasjon ditt firma befinner seg i. Les mer her!

Cloud

Administrer mennesker, penger, kunder og leverandører – hele bedriften – i skyen, med markedets mest omfattende skydataportefølje. Integrer med dine lokale løsninger, maksimer smidigheten og eliminer behovet for store IT-investeringer.

Cloud for Sales

Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål