Mobility

Mobility

Forbered

Bedrifter kan med fordel bruke SAP sin seneste nyhet på mobility-området – SAP Fiori. Det er en samling av over 300 apps klare til bruk. Utnytt de eksisterende back-end-prosessene og lever lekre, brukervennlige interfaces til brukerne slik at de enkelt og bekvemt kan avslutte sine oppgaver – hvor som helst. Disse rollebaserte applikasjonene gir en rask vei mot å starte «mobiliseringen» av bedriftens brukere og skaper høyere tilfredshet hos medarbeiderne, strømlinjeformede prosesser og raskere godkjenningsprosesser.

Personliggjør

itelligence anerkjenner at apps i Fiori ikke nødvendigvis lever opp til samtlige av bedriftens krav til mobile og brukervennlige løsninger. Vår egen «personalize» er en løsning som gir bedriften mulighet til å utvike mobile online apps til flere enheter og dermed la brukerne arbeide på tablets og telefoner. Vi er fleksible og følger med dere hele veien fra de første designskissene til levering og support av den ferdige mobile løsning.

Plattform

Har firmaet behov for en mer kompleks og avansert mobil løsning? Installering av SAP’s Mobile Platform og utvikling av en egen applikasjon til tablets og telefoner på denne plattformen kan i så fall være det riktige svaret. En slik løsning til flere mobile applikasjoner rommer sentral administrasjon og management, og en robust integrasjon til de bakenforliggende datakildene. Et sikkert resultat er at brukerne får raskere og enklere adgang til it-prosessene fra en mobil enhet. Skreddersydd og mobil – uten å gå på kompromiss med funksjonalitet.

Nyskapning

SAP Screen Personas setter firmaet i stand til å møte brukernes krav om rask og enkel tilpasning av deres front-end. Det gir bedre brukeropplevlser, økt effektivitet og høyere tilfredshet blant medarbeiderne. Vi samarbeider med våre kunder om å levere den beste mulige løsningen – gjerne i en prosess med en innledende, undersøkende workshop, utvelgelse av user cases, prototyping og avsluttende med kunnskapsoverføring og levering av ferdig design. Kontakt oss hvis du vil vite mer om vår kompetanse innenfor user experience og tilpasning med SAP Screen Personas.

Renover

NetWeaver Business Client 4.0 gir en harmonisert adgang til SAP-baserte applikasjoner – herunder SAPUI5, WebDynpro/Floor Plan Manager (FPM), SAP GUI applikasjoner og enhver form for web-basert innhold. Vår leveransemetodikk med «start, enable og run» gir brukerne ett inngangspunkt til alt: browserlignende navigasjon og innhold som er skreddersydd til den individuelle bruker. Kontakt oss hvis du vil vite mer om hvordan du kan frigjøre applikasjoner og levere sterke brukeropplevelser med SAP NetWeaver Business Client 4.0.


Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål