Løsningssuksesshistorier

Danske Bank – Danmark

Danske Bank harmoniserer konsernets økonomistyring etter implementering av SAP BPC-løsning.

SEAS-NVE – Danmark

SEAS-NVE har forkortet sin budsjettprosess med fire uker ved hjelp av SAP BPC.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.