Danske Bank – Danmark

Danske Bank harmoniserer konsernets økonomistyring etter implementering av SAP BPC-løsning.

»

SEAS-NVE – Danmark

SEAS-NVE har forkortet sin budsjettprosess med fire uker ved hjelp av SAP BPC.

»
Følg oss: