Bogdan Zborowski

Prezes Zarządu, Managing Director itelligence Sp. z o.o.

Bogdan Zborowski – Prezes Zarządu, Managing Director itelligence sp. z o.o. od czerwca 2016 r. Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Ukończył szereg szkoleń z zakresu zarządzania, w tym w London Business School. Od 20 lat związany z sektorem IT w Polsce. W 1996 roku rozpoczął pracę w Bull Polska odpowiadając za rozwój sprzedaży rozwiązania ERP. Następnie kontynuował swoją drogę zawodową w IBM oraz Computerland S.A., początkowo jako account manager odpowiedzialny za relacje z klientami z branży automotive, później jako lider sektora usług finansowych, a także lider sprzedaży dedykowanej dla największych klientów sektora administracji publicznej, finansowego, telekomunikacyjnego i energetycznego. W 2013 roku został nominowany na wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży oraz członka zarządu w Sygnity S.A., jednej z największych firm integratorskich IT w Polsce.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami