Dieter Schoon

Executive Vice President Global People

Dieter Schoon studiował psychologię i prawo pracy na Uniwersytecie Otto Friedricha w Bambergu. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 r. w firmie Gemini Consulting (przemianowanej później na Cap Gemini Ernst & Young) jako doradca ds. kadr i rozwoju organizacyjnego.

W 2000 r. Dieter Schoon został szefem ds. kadr i rozwoju organizacyjnego oraz marketingu na Niemcy w nowo utworzonej firmie Cell Consulting, specjalizującej się w konsultingu strategicznym. W 2003 r. przyjął ofertę pracy w Dreźnie, gdzie pomagał kierownictwu wyższego szczebla firmy Advanced Micro Devices (AMD) w planowaniu struktury kadrowej i organizacyjnej nowej fabryki mikroprocesorów (Fab 36).

W 2004 r. Dieter Schoon został dyrektorem ds. zarządzania kadrami w spółce itelligence AG z siedzibą w Bielefeld. Od tego czasu kieruje ogólnoświatowym działem kadr itelligence AG i odpowiada za kwestie strategiczno-operacyjne związane z personelem.

Jest żonaty i ma sześcioro dzieci.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami