Lars Janitz

Executive Vice President Global Managed Services, Head of iGMS GmbH Germany

Urodzony w Dreźnie Lars Janitz studiował informatykę na politechnice w Chemnitz w latach 1988–1993. W tym czasie aktywnie uczestniczył w kilku projektach z zakresu obliczeń równoległych dla sektora lotnictwa i kosmonautyki. W 1993 r. rozpoczął pracę jako analityk systemów w firmie SRS Dresden, spółce zależnej koncernów Siemens i SAP, a od 1996 r. kierował tworzeniem i rozwojem pionu usług i pomocy technicznej. W tym zakresie aktywnie wspomagał również tworzenie kilku centrów obsługi technicznej dla firmy SAP na całym świecie.

W 2000 r. firma SRS połączyła się z dwiema innymi spółkami zależnymi SAP, w wyniku czego powstało przedsiębiorstwo SAP SI AG. Lars Janitz objął stanowisko dyrektora działu zarządzania aplikacjami, podlegającego bezpośrednio zarządowi spółki. Po wchłonięciu SAP SI AG przez SAP AG w 2005 r. awansował na stanowisko wiceprezesa ds. globalnego zarządzania aplikacjami i konsultingu operacyjnego. Ponadto kierował kilkoma wewnętrznymi projektami strategicznymi dotyczącymi fuzji i przejęć, reorganizacji i przekształceń.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami