Masahiro Yanagawa

Executive Vice President, Head of Global Collaboration, Member of the Global Executive Team

Masahiro Yanagawa kieruje działem współpracy globalnej (Global Collaboration), który podlega bezpośrednio zarządowi itelligence. Do jego obowiązków należy koordynowanie z japońską centralą firmy działań dotyczących budżetowania, sprawozdawczości i zatwierdzania fuzji/przejęć, a także udzielanie zarządowi wstępnych konsultacji w zakresie pozycji wykazywanych w sprawozdaniach w ramach umów wewnątrzgrupowych, dbanie o sprawną współpracę z innymi spółkami operacyjnymi NTT DATA i Grupą NTT oraz koordynowanie kontaktów z japońskimi podmiotami SAP.

Yanagawa ukończył studia inżynierskie na politechnice w Tokio (Tokyo Institute of Technology) i uzyskał tytuł magistra urbanistyki. Pracę w NTT DATA Japan rozpoczął w 1995 r. jako inżynier systemów, a następnie był przez ponad 10 lat kierownikiem projektu u jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Tokio. Następnie został kierownikiem działu planowania biznesowego odpowiedzialnym za wspomaganie pracy dyrektora ds. sektora systemów korporacyjnych w należącej do NTT DATA Japan spółce EIT Company, generującej przychody przekraczające 2 mld USD i zatrudniającej ponad tysiąc etatowych pracowników.

Przed rozpoczęciem pracy w itelligence Masahiro Yanagawa spędził 3 lata (do sierpnia 2013 r.) w Wietnamie jako dyrektor zarządzający NTT DATA Vietnam.

Masahiro Yanagawa rozpoczął pracę w itelligence we wrześniu 2013 r. i pracuje na stałe w Bielefeld (Niemcy).


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami