Masahiro Yanagawa

Executive Vice President, Head of Global Collaboration

Masahiro Yanagawa kieruje działem współpracy globalnej (Global Collaboration), który podlega bezpośrednio zarządowi itelligence. Do jego obowiązków należy koordynowanie z japońską centralą firmy działań dotyczących budżetowania, sprawozdawczości i zatwierdzania fuzji/przejęć, a także udzielanie zarządowi wstępnych konsultacji w zakresie pozycji wykazywanych w sprawozdaniach w ramach umów wewnątrzgrupowych, dbanie o sprawną współpracę z innymi spółkami operacyjnymi NTT DATA i Grupą NTT oraz koordynowanie kontaktów z japońskimi podmiotami SAP.

Yanagawa ukończył studia inżynierskie na politechnice w Tokio (Tokyo Institute of Technology) i uzyskał tytuł magistra urbanistyki. Pracę w NTT DATA Japan rozpoczął w 1995 r. jako inżynier systemów, a następnie był przez ponad 10 lat kierownikiem projektu u jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Tokio. Następnie został kierownikiem działu planowania biznesowego odpowiedzialnym za wspomaganie pracy dyrektora ds. sektora systemów korporacyjnych w należącej do NTT DATA Japan spółce EIT Company, generującej przychody przekraczające 2 mld USD i zatrudniającej ponad tysiąc etatowych pracowników.

Przed rozpoczęciem pracy w itelligence Masahiro Yanagawa spędził 3 lata (do sierpnia 2013 r.) w Wietnamie jako dyrektor zarządzający NTT DATA Vietnam.

Masahiro Yanagawa rozpoczął pracę w itelligence we wrześniu 2013 r. i pracuje na stałe w Bielefeld (Niemcy).


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami