Max White

Executive Vice President, Head of APAC

Max White jest wiceprezesem i szefem oddziału regionalnego na Azję i Pacyfik (Executive Vice President, Head of Regional Business Unit Asia Pacific) w firmie NTT DATA Business Solutions. Na co dzień pracuje w biurze w Brisbane (Australia). Wcześniej był założycielem i dyrektorem zarządzającym Extend Technologies, jednej ze spółek, które współtworzyły struktury NTT DATA Business Solutions w regionie Azji i Pacyfiku. Pod jego kierownictwem założona w 2003 r. spółka zwiększyła zatrudnienie do ponad 130 osób i osiągnęła obroty na poziomie 40 milionów dolarów.

Przed założeniem spółki Extend Technologies Max White pracował przez ponad 5 lat na różnych stanowiskach w IBM, gdzie dał się poznać jako ambitny specjalista zawsze przekraczający stawiane mu wymagania. Wcześniej, w 1984 r., był jednym ze współzałożycieli firmy teleinformatycznej Data#3, w której wykorzystał bogate doświadczenie w rozpoznawaniu popytu i możliwości rozwojowych. Jako dyrektor Max White odpowiadał za utworzenie i rozwój kilku nowych oddziałów, a także za liczne przejęcia oraz za rozszerzenie zasięgu działania firmy poza obręb stanu Queensland. Pod koniec lat 90. spółka Data #3 weszła na australijską giełdę papierów wartościowych.

Od początku kariery zawodowej Max White odpowiada za rozwijanie działalności na rynkach ogólnokrajowych i tworzenie nowych oddziałów, zarządzanie przejęciami oraz tworzenie ogólnych modeli rozwoju przedsiębiorstw. Jest też bardzo rozpoznawalną postacią w branży informatycznej w rejonie Azji i Pacyfiku.

Na obecnym stanowisku Max White dba o uzyskiwanie dobrych wyników finansowych i rozszerzanie działalności na terenie Azji Południowo-Wschodniej i Australii. Do jego głównych zadań należy utrzymanie najwyższej jakości realizacji projektów SAP i świadczenia usług konsultingowych na rzecz firm globalnych i międzynarodowych, instytucji państwowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych.

 


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami