Steve Niesman

Executive Vice President, Head of North America

Steve Niesman jest prezesem i dyrektorem generalnym (CEO) północnoamerykańskiego oddziału itelligence, odpowiedzialnym za kierowanie działalnością jednego z największych na świecie dostawców pełnego zakresu rozwiązań SAP dla średnich przedsiębiorstw. Trzon kompleksowej oferty itelligence stanowią między innymi: doradztwo w zakresie rozwiązań SAP, tworzenie oprogramowania i integracja systemów, licencjonowanie oprogramowania, outsourcing oraz hosting. Niesman ma ponad 25-letnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania (w tym 18-letnie w obszarach informatyki, systemów ERP i produktów SAP), a także zna specyfikę sektorów bankowego i finansowego.

Przed rozpoczęciem pracy w itelligence w 2002 r. Steve Niesman zarządzał sprzedażą i zajmował inne wysokie stanowiska kierownicze w spółce SAP America, Inc., w której kierował zespołem specjalistów realizujących rozwiązania z zakresu sprzedaży, konsultingu i szkoleń, dysponującym budżetem na poziomie 250 mln USD. Przed rozpoczęciem pracy w SAP America, Niesman zajmował stanowiska kierownicze wysokiego szczebla w firmie First Chicago Corporation (obecnie Chase), a karierę zawodową zaczynał jako księgowy w firmie DeKalb Corporation.

Steve Niesman uzyskał tytuł BBA w dziedzinie rachunkowości na Illinois Wesleyan University, a następnie MBA w dziedzinie finansów i teorii organizacji w podyplomowej szkole zarządzania im. Johna L. Kellogga (Kellogg School of Management) na Northwestern University. Ukończył również program szkolenia kadr kierowniczych (Executive Training Program) w Szkole Biznesu INSEAD w Fontainebleau (Francja), a także jest dyplomowanym księgowym (Certified Public Accountant, CPA). Steve Niesman jest żonaty i ma troje dzieci. Mieszka na terenie aglomeracji Chicago.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami